Transsendenttinen Meditaatio

Ota yhteyttä
lähimpään TM-opettajaan
Kuinka oppiminen
tapahtuu

Transsendenttisen Meditaation tekniikka on yksinkertainen, luonnollinen, ilman ponnistelua tapahtuva ja helposti opittava harjoitus. Sitä harjoitetaan 20 minuuttia kaksi kertaa päivässä mukavasti istuen ja silmät suljettuina. TM-tekniikka ei ole uskonto eikä filosofia, eikä se vaadi elämäntyylin muuttamista.

Transsendenttisen Meditaation tekniikka opetetaan seitsemän vaihetta käsittävällä peruskurssilla ja opetuksen suorittaa koulutettu TM-opettaja. Kurssin jälkeen seuraa viikottainen ja myöhemmin kuukausittainen tarkistusistunto (keskimäärin 20-30 minuuttia), jotta voidaan varmistaa tekniikan oikea harjoittaminen. Kurssi sisältää myös haluttaessa elinikäisen seurannan ja tiedon välittämisen, jotta harjoituksesta saadaan paras mahdollinen hyöty. Jokainen, joka on 10-vuotias tai sitä vanhempi, voi oppia tekniikan. (Alle 10-vuotiaille on olemassa oma tekniikkansa.)

1. vaihe: Seitsemän ensimmäistä askelta Lue lisää

1. askel: Esittelyluento Näkymä mahdollisuuksiin, joita Transsendenttisen Meditaation ohjelma tarjoaa: henkisen suorituskyvyn lisääntyminen, terveyden ja sosiaalisten suhteiden paraneminen ja maailmanrauhan edistäminen. (1 tunti)

2. askel: Valmistava luento TM-tekniikan toimintatapa: kuinka se toimii, miksi se on helppoa oppia ja miksi sen harjoituksessa ei tarvita ponnistelua, kuinka se eroaa muista meditaation muodoista, tekniikan alkuperä. (45 minuuttia)

3. askel: Henkilökohtainen haastattelu Lyhyt luottamuksellinen tapaaminen koulutetun TM-ohjelman opettajan kanssa, valmistavan luennon jälkeen. (10–15 minuuttia)

(Neljä päivää opetusta – peräkkäisinä päivinä)
4. askel: Henkilökohtainen opetus Kahdenkeskinen opetustilaisuus, jossa koulutettu TM-opettaja ohjaa TM-tekniikkaan. (1–2 tuntia)

5. askel: Ensimmäinen tarkistuspäivä (ryhmätapaaminen) TM-tekniikan oikean harjoittamisen varmistaminen ja lisäohjeet. (1–2 tuntia)

6. askel: Toinen tarkistuspäivä (ryhmätapaaminen) TM-tekniikan toimintatavan ymmärtäminen omien kokemusten pohjalta. (1–2 tuntia)

7. askel: Kolmas tarkistuspäivä (ryhmätapaaminen) Inhimillisen kehityksen korkeampien tasojen ymmärtäminen. (1–2 tuntia)

2. vaihe: SeurantaohjelmaLue lisää

Kun olet suorittanut nämä seitsemän askelta, sinulla on sekä älyllinen että kokemukseen perustuva tieto siitä, miten meditoidaan. Seuraavaksi ohjelmassa on sarja tärkeitä viikottaisia ja kuukausittaisia henkilökohtaisia tarkistusistuntoja sen varmistamiseksi, että meditoit oikein ja saavutat sen tuomat hyödyt. Nämä oppitunnit järjestetään sinulle sopivana ajankohtana ensimmäisten harjoitus­kuukausien aikana.

Kurssilta valmistuttuasi voit osallistua missä tahansa Transsendenttisen Meditaation oppimiskeskuksessa elinikäiseen seurantaan. Tähän kuuluu meditaation henkilökohtainen tarkistus, luennot meditaatiossa pitkälle edenneille, erilaiset tapahtumat, ryhmämeditaatiot ja juhlat.

KurssimaksuLue lisää

TM-peruskurssi on maksullinen. Suomessa kurssihinnat on porrastettu ansiotulojen mukaan. Perheille, ryhmille ja alle 10-vuotiaille sovelletaan alennettuja hintoja.

TM-opetusta järjestää Suomessa TM-Liitto ry. Pyrimme mahdollistamaan tekniikan oppimisen kaikille sitä haluaville. Maksujärjestelyistä voidaan sopia esittelyluennon yhteydessä.

Kurssi on arvokas elämänikäinen sijoitus oman ja läheistemme henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen eteen. Miljoonien ihmisten kokemus TM-tekniikasta on, että sen hyötyjä ei voi mitata rahalla.

TM-peruskurssin käyminen avaa myös ovet koko kansainvälisen TM-liikkeen kurssitarjontaan, jota voit halutessasi hyödyntää kehityksen vauhdittamiseksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Eikö muilla meditaation muodoilla saada melko samanlaisia tuloksia?

Voiko TM-tekniikan oppia kirjasta tai CD:ltä?

Transsendenttisen Meditaation tekniikan oppiminen on usein kalliimpaa kuin muiden meditaation muotojen oppiminen. Miksi?.

Jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen TM-opettajaan.

Oppiaksesi

Oppiaksesi Transsendenttisen Meditaation tekniikan tai kuullaksesi koulutetun TM-opettajan pitämän maksuttoman esittelyluennon, ota yhteyttä.

TM-opettajien yhteystiedot sekä tulevat esittelyluennot ja kurssit