Transsendenttinen Meditaatio

Maharishi Mahesh Yogin saavutukset ovat syvällisiä tiedon alueella ja valtavia toiminnan alueella. Viimeisten 50 vuoden aikana yli viisi miljoonaa ihmistä on oppinut Transsendenttisen Meditaation tekniikan ja kasvaa kohti valaistumista päivittäisten harjoitustensa avulla. Maharishi on kouluttanut yli 40000 opettajaa, avannut tuhansia opetuskeskuksia ja perustanut satoja kouluja ja korkeampia oppilaitoksia. Maharishin Veda-tiedon ohjelmia sovelletaan yksityisissä liikeyrityksissä, julkisissa laitoksissa ja kodeissa kaikkialla maailmassa.

Maharishi Mahesh Yogi

Kysymyksiä ja vastauksia

Maailman lehdistö haastatteli Maharishia lukemattomia kertoja hänen yli 50-vuotisen Transsendenttisen Meditaation opetustoimintansa aikana kaikissa maissa. Tässä on joitakin esimerkkejä toimittajien kysymyksistä ja Maharishin vastauksista.

Mitä Transsendenttinen Meditaatio tarkasti ottaen on?.

Maharishi: Transsendenttinen Meditaatio on yksinkertainen, luonnollinen menetelmä mielelle; spontaani, vaivaton mielen kulku omaan rajattomaan olemukseensa. Transsendenttisen Meditaation avulla mieli avaa kykynsä rajattomaan tietoisuuteen, transsendenttiseen tietoisuuteen, ykseystietoisuuteen – joka on kaikkien mahdollisuuksien elävä kenttä, jossa jokainen mahdollisuus on luonnostaan tarjolla tietoiselle mielelle. Tietoinen mieli tulee tietoiseksi omasta rajattomasta arvokkuudestaan, rajattomasta olemuksestaan, äärettömistä mahdollisuuksistaan.

Transsendenttinen Meditaatio tarjoaa tietoiselle mielelle tavan käydä läpi koko olemassa­olonsa laajuus – aktiivisesta hiljaiseen, pisteestä äärettömyyteen. Se ei ole joukko uskomuksia, filosofia, elämäntyyli, eikä uskonto. Se on kokemus, henkinen tekniikka jota harjoitetaan päivittäin 15-20 minuuttia kerrallaan.

Mitä käytännön hyötyjä sillä on?.

Maharishi: Tieteelliset tutkimukset ihmisillä, jotka harjoittavat Transsendenttista Meditaatiota, antavat näyttöä siitä että se edistää normalisoitumista kaikilla elämänalueilla. Se vähentää stressiä, parantaa terveyttä, rikastaa mielen toimintaa, kohentaa ihmissuhteita, ja lisää työn tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä.

Miksi sitä täytyy opettaa, jos se on niin luonnollista?.

Maharishi: Opetuksen kautta. Siinä käy niin, että mieli aktiivisessa tilassaan oppii kokemaan omia, yhä vähemmän ja vähemmän aktiivisia tilojaan, kunnes se lopulta tiedostaa transsendenttisen tietoisuuden tilan.

Mutta opetellessamme tätä, meidän on muistettava että mielen on yleensä annettu niin pitkään vaeltaa vapaasti tiedon tai vallan tai onnellisuuden etsinnän maailmoissa, että se on opetettava uudelleen tuntemaan itsensä. Sen takia opetus on välttämätöntä. Opittuaan Transsendenttisen Meditaation ihminen tietää mikä on luonnollinen tila. Mutta tämän oivaltamiseksi hänen täytyy vapautua epäluonnollisista ohjelmista, toimintatavoista ja kokemuksista.

Useimmilla ihmisillä ei ole kokemusta transsendenttisesta tietoisuudesta, puhtaasta tietoisuudesta, mielen puhtaasta olemuksesta. He tuntevat aktiivisen mielen, joka on tietoisuuden valvetila. He tuntevat myös nukkuvan mielen, syvän unen tilan. Ja he tuntevat näiden välisen tilan, unia näkevän mielen. Mutta he eivät tunne puhdasta eli transsendenttista tietoisuutta. Tämän tietoisuuden kokeminen opetetaan Transsendenttisessa Meditaatiossa, vaikkei se olekaan mitään muuta kuin mielen oma, olennaisin olemus.

Entä jos jotakuta epäilyttää levätä näin syvästi?.

Maharishi: Ei, ei. Jokainen tietää, että nukkuminen on hyvin luonnollista. Kenenkään ei tarvitse ponnistella kovasti nukkuakseen. Lepääminen on siis luonnollinen tapahtuma. Ihminen lepää, hän voi paremmin ja tuntee olonsa rennommaksi. 'Kova työ' on väärä periaate. Sen sijaan pitäisi vetää mieli sisäänpäin, vetää nuoli taaksepäin ja päästää irti. Tämä on se tapa, jolla toiveemme toteutuvat. Haluava mieli pitäisi vetää taaksepäin hiljaisuuden tilaan, ja siellä, transsendenttisessa tietoisuudessa, toive toteutuu. Tämä on suurta elämän tietoa, jossa ei tarvita kovaa ponnistelua. Nauti ja toteuta toiveesi.

Miten Transsendenttinen Meditaatio eroaa muista meditaation muodoista?.

Maharishi: Perusero on siinä, että Transsendenttinen Meditaatio, yksinkertaisuutensa lisäksi, koskee vain mieltä. Muissa menetelmissä on usein mukana lisäpiirteitä, joihin mieli kytketään, kuten hengitys tai fyysiset harjoitukset. Ne voivat olla vähän mutkikkaita, koska niissä on mukana niin monia osatekijöitä. Mutta Transsendenttisessa Meditaatiossa ei ole mitään sekaannuksen mahdollisuutta. Niinpä sanomme, että tämä on kaikkein yksinkertaisin menetelmä, joka antaa tietoisen mielen kokea olemassaolonsa koko laajuuden.

Transsendenttinen Meditaatio ulottuu aktiivisesta eli suorittavasta mielestä hiljaiseen eli lepäävään mieleen. Lepäävässä mielessä on puhtaus ja yksinkertaisuus, se ei ole tekemisissä minkään muun kuin mielen itsensä kanssa, siihen ei liity mitään muuta harjoitusta. Transsendenttinen Meditaatio, koska se käsittelee vain mieltä, ravitsee älykkyyden kaikkia ilmentymiä. Mieli meditoi, saavuttaa transsendenttisen tietoisuuden, ja saa aikaan muutoksen ilmentymisen eri alueilla. Kaikki elämänalueet, älykkyyden ilmentyminä, saavat ravintoa ja muuttuvat paremmiksi transsendenttisen tietoisuuden kokemisen kautta.

Mieli on tietysti aina tekemisissä muiden asioiden, kuten fyysisen kehon, ympäristön ja ylipäätään koko maailmankaikkeuden kanssa. Mutta koska Transsendenttinen Meditaatio käsittelee vain mielen toimintaa, aktiivisista tiloista asettuneeseen tilaan, se ei ole tekemisissä noiden muiden asioiden kanssa, vaikka se vaikuttaa niihin kaikkiin, koska älykkyys vaikuttaa niihin kaikkiin.

Mitä tarkoitat “valaistumisella”?.

Maharishi: Valaistuminen on kehon ja mielen normaali, luonnollinen terveydentila. Se on lopputulos tietoisuuden täydestä kehittymisestä ja riippuvainen kehon ja hermoston jokaisen osan täydellisestä ja harmonisesta toiminnasta. Kun ihminen käyttää mielen ja kehon täysiä mahdollisuuksia tällä tavalla, jokainen ajatus ja teko on spontaanisti oikea ja elämää tukeva. Se on elämää ilman kärsimystä, elämää elettynä täydessä arvokkuudessaan ja merkityksellisyydessään.

Transsendenttisen Meditaation tekniikan päämäärä on valaistunut tila. Tämä tarkoittaa, että koemme tuota sisäistä tyyneyttä, tuota pienimmän virityksen hiljaista tilaa silloinkin kun touhuamme dynaamisesti.

Mikä on paras kysymys jonka toimittaja on sinulle koskaan esittänyt?.

Maharishi: Tuo jonka esitit juuri äsken: “Mitä on valaistuminen?” Koska valaistuminen on tiedon kokonaisuus, se on kaikki. Se on kaikkein paras kysymys.