Transsendenttinen Meditaatio

ADHD

William Stixrud, Ph.D.

William Stixrud (Ph.D.) on kliininen neuropsykologi, joka johtaa William Stixrud & Associates -klinikkaa Marylandin Silver Springissä. Klinikka on erikoistunut oppimis- ja/tai tunnehäiriöisten lasten, murrosikäisten ja aikuisten neuropsykologiseen arviointiin. Lisäksi hän toimii kliinisenä ohjaajana Children’s National Medical Center -lastensairaalassa Washington D.C.:ssä.

Sarina Grosswald, Ed.D.

Sarina Grosswald (Ed.D.) on kognitiivisen oppimisen asiantuntija, joka äskettäin johti lajissaan ensimmäistä tutkimusta Transsendenttisen Meditaation vaikutuksista lapsiin joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia. Tri Grosswald ja hänen työnsä on ollut paljon esillä Yhdysvaltain tiedotusvälineissä, kuten PBS ja ABC News -kanavilla.

James Krag, M.D.

James Krag (M.D.) on Yhdysvaltain psykiatrisen seuran jäsen (Fellow of the American Psychiatric Association) ja Virginian psykiatrisen yhdistyksen puheenjohtaja. Hän toimii nykyään ylilääkärinä Liberty Pointissa, joka on yksityinen hoitopaikka psykiatrisista ongelmista kärsiville nuorille.

Tohtorit Stixrud, Grosswald ja Krag vastaavat kysymyksiin
tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD).

K: On yleisessä tiedossa että lapsilla on nykyään enemmän stressiä kuin aiemmin. Myötävaikuttaako tämä ADHD:hen ja muihin ongelmiin?

Tri Stixrud: Hankin elantoni arvioimalla lapsia jotka kamppailevat koulussa suoritusodotusten, käyttäytymisongelmien, masentuneisuuden ja neurologisten häiriöiden kanssa. Stressillä on merkittävä osuus kaikissa näissä ongelmissa. Näen paljon lapsia joilla on oppimisvaikeuksia ja ADHD – tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö. Asiasta ei ole mitään epäilyksiä, stressi häiritsee merkittävästi lapsen kykyä oppia ja pärjätä koulussa.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Miten lapset kokevat stressivasteen koulussa?

Tri Stixrud: Stressivaste, jota myös kutsutaan “taistele tai pakene” -reaktioksi, oletettavasti kehittyi miljoonien vuosien aikana suojaamaan meitä pedoilta. Kun tämä “taistele tai pakene” -reaktio herää, ihmisen ei ole tarkoitus kyetä ajattelemaan selkeästi. Evoluution näkökulmasta ajateltuna, jos ihmiset pohtivat liian kauan “Mitä nyt kannattaisi tehdä?” kun tiikeri lähestyi, nämä ihmiset tulivat syödyiksi, eivätkä siirtäneet geenejään seuraavalle sukupolvelle. Luonto on suojellut meidät ajattelemiselta stressitilanteissa. Tämän seurauksena, jos lapsella on stressiä, hänen on hyvin vaikea ajatella, oppia, tehdä koulutyötä, kiinnittää huomio opettajaan ja hallita omaa käytöstään.

Sanoisin että kun aivotutkimusta on nyt 20 vuoden ajan sovellettu oppimiseen, pääperiaate joka on useimmin tullut esille, on seuraava: lapsen täytyy tuntea olonsa turvalliseksi koulussa voidakseen oppia, koska stressin vaikutuksen alaisena oppiminen ei onnistu.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Voiko Transsendenttisen Meditaation tekniikka lievittää tätä stressiä?

Tri Stixrud: Mielestäni TM:llä voi olla erittäin tärkeä rooli oppimis- ja tarkkaavaisuusongelmien lievittämisessä. Joissain kouluissa Transsendenttisen Meditaation tekniikalla on jo dramaattinen rooli auttamassa lapsia voittamaan oppimis-, tarkkaavaisuus- ja käyttäytymisongelmansa. (Katso myös www.TMEducation.org)
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Minulla on ADHD enkä mitenkään pysty istumaan hiljaa paikallani, edes muutamia minuutteja. Kuinka voisin harjoittaa Transsendenttisen Meditaation tekniikkaa?

Tri Grosswald: Tämä on Transsendenttisen Meditaation tekniikan tärkeä etu. Se on hyvin yksinkertaista, vaivatonta ja helppoa. Se todella päästää mielen asettumaan aloilleen, ja kun mieli tyyntyy, keho hyvin luonnollisesti seuraa mukana. Näin kykenet istumaan hiljaisemmin, helpommin ja mukavammin. Transsendenttisen Meditaation harjoittamisen tuloksena tämä hiljainen, asettunut tunne pysyy tietyssä määrin mukanasi meditaation jälkeen. Ajan mittaan alat tuntea olosi rauhallisemmaksi ja asettuneemmaksi, ja rauhattomuus alkaa väistyä. Tämän takia TM-tekniikkaa suositellaan aikuisille ja lapsille jotka kärsivät rauhattomuudesta. Tässä on tämän tekniikan ainutlaatuisuus.

Tri Krag: ADHD:sta kärsivien ihmisten tarkkaavaisuus vaihtelee. Joissain tilanteissa heillä on vaikeuksia keskittyä ja toisinaan heillä on kyky hyperfokusoida, saavuttaa erittäin keskittynyt mielentila. Jopa ihmiselle jolla on huomattava ADHD, Transsendenttisen Meditaation tekniikka on paitsi helppoa myös erittäin suositeltavaa. Vaikka en voikaan ennustaa että Transsendenttisen Meditaation tekniikka poistaisi tämän häiriön, olen nähnyt sen lieventävän oireita merkittävästi.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Minulla oli ADHD lapsena, ja vieläkin minulla on vaikeuksia keskittyä minkäänlaiseen työntekoon. Auttaako Transsendenttisen Meditaation harjoitus minua keskittymään paremmin?

Tri Grosswald: Kyllä, tutkimuksiemme mukaan se auttaa. Transsendenttisen Meditaation tekniikka toimii sekä aikuisilla että lapsilla. Se on helppo oppia ja harjoittaa, eikä se vaadi keskittymistä, tarkkaavaisuutta eikä valppautta. Kuitenkin se lisää kykyä kohdistaa huomio meditaation ulkopuolella, koska se kehittää aivojen toimintaa. Kun silmäsi ovat kiinni ja olet meditaatiossa, valppauteen ja huomion kohdistamiseen liittyvät kytkennät aivoissa itse asiassa lisääntyvät. Sitten kun silmäsi ovat auki, ja olet toiminnassa, kohdistat huomiosi ja keskityt paremmin.

Monet ADHD-oireet ovat itse asiassa stressin seurauksia. Stressi lamauttaa aivojen otsalohkon, tehden keskittymisen ja huomion kohdistamisen vaikeaksi. Stressin vähentäminen lisää valppautta, tarkkaavaisuutta ja keskittymistä – kuten myös kykyä toimia rauhallisesti ja tuntea olonsa rentoutuneemmaksi ja mukavammaksi stressitilanteissa.

Tutkiessamme lapsia havaitsimme valppauden parantuvan 20% jo kolmen kuukauden kuluttua Transsendenttisen Meditaation aloittamisesta. Havaitsimme myös työmuistin ja organisointikyvyn merkittävää parantumista, sekä edistymistä käyttäytymisen, levottomuuden, stressin, valppauden ja tarkkaavaisuuden psykososiaalisissa mittauksissa.

Tri Krag: Kuka tahansa, jolla on pitempiaikaisia ADHD-ongelmia, tietää että kun hän on levännyt ja rauhallinen, hänellä on vähemmän ADHD-oireita kuin silloin kun hän on väsynyt ja levoton. Koska TM auttaa luomaan rauhallisen ja vakaan mielentilan, se selvästikin voi auttaa vähentämään ADHD-ongelmia.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia.

K: Yksi todella murskaava piirre ADHD:ssa on impulssien hallinnan puute, missä lapsi jatkuvasti keskeyttää muita ihmisiä ja sanoo asioita impulsiivisesti – ja tämä saa muut ihmiset hermostumaan. Voiko Transsendenttisen Meditaation tekniikka auttaa?

Tri Stixrud: Ilman muuta. Monet tutkijat ovat sitä mieltä että impulssien hallinnan eli estojen puute on ADHD:sta kärsivien ihmisten ensisijainen heikkous. Yksi suosikeistani ADHD-potilaissa on isokokoinen poika. Hän on 14- tai 15-vuotias ja puhuu kovalla äänellä. Tiedän aina kun hän on tullut vastaanotolle. Kerran hän oli puhumassa odotushuoneessa, kun nainen tuli ulos toiselta vastaanotolta ja sanoi, “Kun tulet tänne, sinun on oltava hiljaa.” Poika sanoi takaisin, “Jos osaisin olla hiljaa, minun ei tarvitsisi tulla tänne.” Hän oli aivan oikeassa.

Transsendenttisen Meditaation harjoituksen myötä hermosto asettuu ja hiljenee. Kun stressivaste alkaa sitten toimia normaalisti, olet yksinkertaisesti vähemmän impulsiivinen. Mielestäni on perusteltua uskoa, että mielen ja kehon hiljentäminen Transsendenttisen Meditaation avulla – jonka tuloksena aivojen sähkötoiminnan yhtenäisyys lisääntyy, mikä näkyy lisääntyneenä koherenssina oikean ja vasemman aivopuoliskon sekä aivojen etu- ja takaosan välillä – parantaa merkittävästi lasten kykyä hallita impulssejaan. He joutuvat harvemmin ongelmiin, ajattelevat ennen kuin toimivat ja pystyvät paremmin hillitsemään taipumusta joutua tilanteen viemäksi.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Kuulostaa siltä, että olette kokeneet tämän itse.

Tri Stixrud: Pilottitutkimuksessa ADHD:sta kärsivillä yläkoulun oppilailla, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota, haastattelimme oppilaita kolmen meditaatiokuukauden jälkeen. Kysyimme: “Mitä huomaatte nyt kun olette meditoineet muutamia kuukausia?”.

Lähes kaikki lapset sanoivat asioita kuten: “Tunnen itseni paljon vähemmän stressaantuneeksi, oloni on paljon rennompi.” Useimmat heistä sanoivat: “Tunnen olevani järjestelmällisempi. Tuntuu että saan tehtyä kotiläksyni paremmin. Vanhempieni ei tarvitse auttaa minua.”

Yksi erityisen impulsiivinen poika sanoi: “Ennen kuin aloitin meditoinnin, jos kävelin koulun käytävällä ja toinen oppilas törmäsi minuun, olisin kääntynyt ympäri ja lyönyt häntä. Nyt kun olen meditoinut kolmen kuukauden ajan, jos joku törmää minuun, pysähdyn ja mietin: ‘Löisinkö häntä vai en?’”

Joillekin tämä ei ehkä kuulosta paljolta, mutta minun kokemuksessani työstä impulsiivisten lasten ja teini-ikäisten kanssa tätä reaktioviivettä on hyvin vaikea saavuttaa. Jos Transsendenttisen Meditaation tekniikka antaa lapselle vähän aikaa ärsykkeen ja reaktion väliin – joka antaa hänelle mahdollisuuden ajatella, harkita, kysyä itseltään mikä on oikea tapa toimia tässä tilanteessa – se on kyky jota hänellä ei ollut ennen kuin hän aloitti meditaation.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Onko muita tutkimuksia joiden mukaan Transsendenttisen Meditaation tekniikka saattaa auttaa ADHD:ssa?

Tri Stixrud: Useimmat tutkijat ovat sitä mieltä, että ADHD on useiden johtotoimintojen häiriö. “Johtotoiminnot” tarkoittaa aivojen etuosan toimintoja: mielen hallintaa ja mielen organisoivaa kykyä, jota tarvitset toteuttaaksesi tavoitteellista käyttäytymistä. Kun sinun täytyy saada jotain tehdyksi, sinun tulee kyetä suunnittelemaan, organisoimaan ja pitämään asiaankuuluvat tiedot muistissasi. Sinun tulee myös kyetä valvomaan itseäsi, kysymään itseltäsi: “Miten menee?”

On olemassa hyvää todistusaineistoa, useissa sadoissa Transsendenttista Meditaatiota koskevissa tutkimuksissa, että se parantaa kaikkia näitä johtotoimintoja. Tämä johtuu todennäköisesti, ainakin osittain, siitä että Transsendenttinen Meditaatio lisää aivotoiminnan koherenssia, ja osittain siitä että se vähentää stressiä, joka muuten heikentäisi kaikkia näitä johtotoimintoja.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Mielestäni meditaatio on hieno juttu, mutta haluan lapseni olevan tavoitehakuinen. En halua hänen tulevan liian passiiviseksi.

Tri Stixrud: Joskus vanhemmat ovat huolissaan siitä että jos heidän lapsensa tulevat liian rauhallisiksi meditaatiosta, nämä menettävät yrittämisen halunsa. Yleinen kokemus on itse asiassa päinvastainen.

Vaikkakin on totta että Transsendenttinen Meditaatio saa aikaan syvän rentoutumisen, se toisaalta myös aktivoi. Tämä ainutlaatuinen aktivoituneiden aivojen ja syvästi rentoutuneen kehon yhdistelmä on se joka saa aikaan niin monet meditaation hyödyistä. Meditoivien ihmisten yleinen kokemus ei ole se että he menettäisivät yrittämisen halunsa, vaan että heidän on helpompi kanavoida yrittämisen halunsa tehokkaalla tavalla.

He eivät tuhlaa energiaansa murehtimiseen ja liialliseen ahdistukseen. Heistä tulee parempia suunnittelemaan ja tavoitesuuntautuneempia. Jos katsotte kouluja joissa lapset ovat harjoittaneet TM:ää säännöllisesti, huomaatte että nämä lapset menestyvät älyttömän hyvin. He saavuttavat poikkeuksellisen hyviä tuloksia oppiaineissa, urheilussa, taiteessa, kaikessa. Tämän takia on mielestäni täysin perätön ajatus, että Transsendenttisen Meditaation tekniikka voisi tehdä lapsista passiivisia tai saada heidät menettämään yrittämisen halunsa tai kiinnostuksensa. Totuus on täysin päinvastainen.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Miten voin ikinä kyetä meditoimaan kun minulla on pieniä lapsia, mukaanlukien yksi jolla on ADHD?

Tri Krag: Toki tarvitset hieman apua saadaksesi sen tehtyä. Mutta pidä mielessä että Transsendenttista Meditaatiota ei harjoiteta meditaation itsensä takia (joskin se on hyvin rauhaisa ja miellyttävä tila – 20 minuutin loma), vaan se on pikemminkin lepoa jonka avulla saat paremmin hoidettua päivittäiset toimet. ADHD-lapsen vanhempana tarvitset kaiken energian ja selkeyden jonka voit saada. Transsendenttinen Meditaatio auttaa sinua kehittämään rauhallisen mielentilan, joka auttaa lasta kohtaamaan sinut paremmin.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia