Transsendenttinen Meditaatio

Muistamisvaikeudet

Christopher Clark, M.D.

Christopher Clark (M.D.) on valmistunut Yalen yliopiston psykiatrian laitokselta ja hänelle on myönnetty lastenpsykologian stipendiaatti Washingtonin yliopistossa. Hän on harjoittanut lääkärintointa yli 20 vuoden ajan ja hän toimii nykyään psykiatrina Vero Beachissä, Floridassa.

Tohtori Clark vastaa kysymyksiin
muistista, keskittymiskyvystä ja päätöksenteosta

K: Olen yli 50-vuotias ja muistini ei tunnu yhtä hyvältä kuin ennen. Auttaisiko Transsendenttisen Meditaation tekniikka?

Tri Clark: Monissa tutkimuksissa on havaittu, että sekä lyhytkestoinen että pitkäkestoinen muisti paranevat säännöllisen Transsendenttisen Meditaation harjoituksen myötä. Säännöllisen TM-harjoituksen avulla mieli on virkeämpi, valppaampi ja syvästi levännyt. Kun fysiologia on levollisempi, on luonnollista että mieli toimii selkeämmin ja järjestyneemmin – mikä parantaa muistia, keskittymiskykyä ja kognitiivisia toimintoja.

Kun päivän töiden aiheuttama henkinen väsymys puretaan Transsendenttisen Meditaation harjoituksessa, vähenee stressi ja jännittyneisyys joka häiritsee keskittymistä. Parempi keskittyminen auttaa muistamaan paremmin. Oppimalla TM-tekniikan viisikymppisenä saatat huomata, että muistisi selkeytyy ja tarkentuu ja pystyt muistamaan lukemasi paremmin kuin vuosiin.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Olen koko ajan niin väsynyt, että minulla on vaikeuksia paneutua töihini. Voisiko TM auttaa?

Tri Clark: Tieteellisissä tutkimuksissa Transsendenttista Meditaatiota harjoittavista ihmisistä on havaittu parempaa keskittymiskykyä ja häiriönsietoa sekä parantuneita työsuorituksia. Tutkimustulosten mukaan ihmiset pystyvät kohdistamaan huomionsa paremmin ja tekemään päätöksiä nopeammin ja täsmällisemmin. Jokainen meditaatio virkistää mieltä, niin että se on selkeämpi ja vakaampi ja pystyy käsittelemään tietoja paremmin. Se on parempi kuin torkut tai kahvitauko.

Kyselytutkimusten mukaan amerikkalaiset ovat univajeisia – he nukkuvat keskimäärin 1½ tuntia vähemmän kuin 100 vuotta sitten. Väestöllä on kasaantunutta väsymystä unenpuutteen takia, mikä aiheuttaa henkistä väsymystä päivän aikana, heikentää työn tehokkuutta ja lisää stressiä. Säännöllinen Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen voi vähentää tätä kasaantunutta väsymystä ja univajetta – ja myös auttaa nukkumaan syvemmin ja levollisemmin öisin. Useimmat ihmiset keskittyvät töihinsä paremmin kun ovat vähemmän väsyneitä.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Toisinaan olen niin stressaantunut töiden ja kodinhoidon takia, että en pysty ajattelemaan selkeästi, ja teen päätöksiä jotka kaduttavat myöhemmin. Miten vielä yhden rutiinin lisääminen päivääni voisi olla hyödyksi?

Tri Clark: Transsendenttisen Meditaation harjoituksen lisääminen päiväohjelmaan tarkoittaa järjestyneisyyden, keskittymiskyvyn, luovuuden ja neuvokkuuden lisäämistä. Säännöllinen TM-harjoitus vähentää elimistön stressiä ja väsymystä. Tutkimusten mukaan TM-tekniikan harjoittaminen antaa lisää työtehoa. Monet ihmiset, jotka aloittavat Transsendenttisen Meditaation, huomaavat että perheestä huolehtiminen on sujuvampaa, ja tämä on se ratkaisu jota he olivat etsineet.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Olen aika haaveileva ja epäkäytännöllinen – ystäväni sanovat että olen vähän pilvessä. Eikö Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen lisää tätä taipumusta unelmointiin, sen sijaan että keskittyisin käsillä oleviin asioihin?

Tri Clark: Ei. Tutkimuksissa on havaittu, että Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen vahvistaa sekä luovuutta että keskittymiskykyä.

Toisinaan ihmisillä on taiteellisia, luovia, laajoja visioita, ja nämä kyvyt voivat saada heidät näyttämään haaveilijoilta. Tutkimustulosten mukaan Transsendenttinen Meditaatio paitsi vahvistaa noita luovia kykyjä, myös parantaa mielen kykyä keskittyä ja ratkaista ongelmia. TM-tekniikka elävöittää aivoja kokonaisuutena, auttaen kehittämään sekä luovuutta että käytännöllistä tehokkuutta.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia