Transsendenttinen Meditaatio

Sydämen vajaatoiminta

Robert Schneider, M.D., F.A.C.C., F.A.B.M.R.

Robert Schneider (M.D., F.A.C.C., F.A.B.M.R.) on sydäntautien erikoislääkäri ja tutkija, jolle on myönnetty yli 20 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain terveysviraston (NIH) apurahoja uraauurtaviin tutkimuksiin sydäntautien luonnonmukaisesta hoitamisesta ja ehkäisystä.

Gary P. Kaplan, M.D., Ph.D.

Gary P. Kaplan (M.D., Ph.D.) on neurologian kliininen apulaisprofessori Hofstra-yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänelle on myönnetty New Yorkin osavaltion lääkäriyhdistyksen Albert H. Douglas -palkinto ansioistaan lääkäreiden kliinisenä opettajana.

Tohtorit Schneider ja Kaplan vastaavat kysymyksiin
sydämen vajaatoiminnasta.

K: Voiko sydäntauteja ehkäistä? Onko esimerkiksi mahdollista muuttaa vakavan sairauden kuten sydämen vajaatoiminnan kehityskulkua?

Tri Schneider: Sydämen vajaatoiminta on monentyyppisten sydäntautien lopputulos, esimerkiksi sepelvaltimotaudin tai korkean verenpaineen. Se tappaa 300 000 ihmistä vuodessa Yhdysvalloissa, ja kuolleisuus siihen on 50% viiden vuoden aikajaksolla.

Sydämen vajaatoimintaa on hyvin vaikea hoitaa lääkkeillä tai leikkauksilla. Kuitenkin Pennsylvanian yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että potilaat, jotka saivat tavanomaista hoitoa sydämen vajaatoimintaan, ja jotka sen lisäksi harjoittivat Trans­sendenttista Meditaatiota 20 minuuttia kahdesti päivässä, osoittivat merkittävää edistystä. Esimerkiksi sydämen pumppauskyky oli suurempi kuuden minuutin kävely­testissä verrattuna kontrolliryhmään, jotka meditaatioharjoituksen sijasta saivat terveysneuvontaa.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Auttaako Transsendenttinen Meditaatio myös helpottamaan masennusta sydänpotilailla?

Tri Schneider: Kyllä. Yllämainitussa tutkimuksessa sydämen vajaatoiminnasta samoilla potilailla havaittiin myös elämänlaadun ja mielenterveyden parantumista, sydämen toimintakyvyn parantumisen lisäksi. Tästä oli osoituksena kliinisesti merkitsevä masennuksen vähentyminen Transsendenttisen Meditaation harjoittajilla verrattuna kontrolliryhmään.

Tämä osoittaa, että tehokkaan mielen ja kehon harjoituksen lisääminen tavanomaiseen lääketieteelliseen hoito-ohjelmaan antaa tuloksena merkittäviä parannuksia sydän­tautipotilaille sekä fyysisen että henkisen terveyden osalta. Tämä on merkittävä lääke­tieteellinen löydös, ja se on hyvin helppo ottaa käyttöön laajassa mittakaavassa.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Voiko henkilö, jolla on jo heikentynyt sydän, ja joka kärsii sydämen vajaatoiminnasta, hyötyä Transsendenttisen Meditaation harjoittamisesta?

Tri Kaplan: Äskettäin Ethnicity and Disease -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin edistystä sydämen vajaatoiminnan mittareilla, kuten sydämen kuormituskestävyydessä, jo kolmen kuukauden säännöllisen TM-tekniikan harjoittamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia