Transsendenttinen Meditaatio

Stressi

Sarina Grosswald, Ed.D.

Sarina Grosswald (Ed.D.) on kognitiivisen oppimisen asiantuntija, joka äskettäin johti lajissaan ensimmäistä tutkimusta Transsendenttisen Meditaation vaikutuksista lapsiin joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia. Tri Grosswald ja hänen työnsä on ollut paljon esillä Yhdysvaltain tiedotusvälineissä, kuten PBS ja ABC News -kanavilla.

Steven Rector, M.D.

Steven Rector (M.D.) on toiminut ensihoitolääkärinä 18 vuotta ja palvellut ylilääkärinä Atlantassa kroonisten sairauksien hoitolaitoksessa (Atlanta Center for Chronic Disorders).

Tohtorit Grosswald ja Rector
vastaavat kysymyksiin stressistä.

K: Tulen todella stressaantuneeksi asioista, jotka eivät häiritse muita, kuten ryhmän edessä puhumisesta tai tehtävien suorittamisesta määräajassa. Voiko TM olla avuksi?

Tri Grosswald: Standardoitua “stressimittaria” ei ole olemassa. Se mitä joku pitää stressaavana, on stressaavaa tälle henkilölle, riippumatta siitä onko se stressaavaa jollekulle toiselle vai ei. Herkkyys stressille riippuu paljon fysiologiasta. Transsendenttisen Meditaation säännöllisen harjoituksen myötä stressin sietokyky kasvaa, eli stressiherkkyys vähenee, se on melkein kuin rokotus stressiä vastaan.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Onko olemassa tutkimuksia jotka osoittavat nämä vaikutukset?

Tri Grosswald: Tutkimusten mukaan Transsendenttinen Meditaatio vähentää tehokkaasti stressiä, ahdistusta ja masentuneisuutta, ja jopa jälkitraumaattisen stressihäiriön oireita. Voit ajatella stressiä jatkumona – alimmasta stressitasosta jälkitraumaattiseen stressihäiriöön jatkumon yläpäässä. Transsendenttisen Meditaation tekniikka on havaittu tehokkaaksi kaikilla tasoilla.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Entä unenpuutteen aiheuttama stressi? En juuri koskaan saa kunnon yöunia. Auttaako Transsendenttisen Meditaation tekniikka siihen?

Tri Grosswald: On kiinnostavaa että satuit kysymään, koska tutkimusten mukaan amerikkalaiset ovat maailman univelkaisimpia ihmisiä. Unenpuutteen aiheuttama stressi kertyy ajan mittaan.

Ja vaikka saisitkin normaalit yöunet aina välillä, uni ei pysty purkamaan päivästä päivään jatkuneiden paineiden kasaamaa stressiä. Se purkaa vain edeltävän päivän väsymyksen. Näin väsymys ja stressi kasaantuvat yhä edelleen. Jopa silloin kun menet lomalle, rentoutuneisuus ei kestä kovin pitkään palattuasi tavalliseen elämäntyyliisi. Tämän takia jokainen tarvitsee keinon purkaa päivittäisen elämän kasaama väsymys ja stressi, jota unenpuute vielä pahentaa.

Säännöllinen Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen antaa mahdollisuuden heittää pois tämä kertynyt stressi. Tutkimusten mukaan säännöllinen Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen parantaa terveyttä, mukaanlukien henkinen hyvinvointi. Tutkijat arvioivat että 70–90% sairauksista liittyy stressiin, joten jos on käytettävissä keino vähentää stressiä, se parantaa yleistä terveydentilaa ja elämän kaikkia osa-alueita.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Eikö jokin määrä stressiä ole hyvä asia? Eikö se anna meille pontta tehdä asioita, joita emme ehkä muuten saisi tehdyksi, varsinkaan määräajassa?

Tri Grosswald: Joskus määräaika voi lisätä motivaatiota saada asiat tehdyiksi, mutta on todella täydellinen harhaluulo että ihmiset suoriutuisivat paremmin stressattuina. Itse asiassa ihmiset jotka suoriutuvat paremmin tiukoissa tilanteissa, ovat juuri niitä ihmisiä jotka eivät koe näitä tilanteita stressaavina. Toisin sanoen paine pelkästään kannustaa heitä. Jos se olisi heille stressaavaa, heidän suorituksensa kärsisi.

Ajattelepa asiaa: milloin teet eniten erehdyksiä? Silloin kun olet väsynyt, kun olet stressaantunut, ja kun teet asioita liian nopeasti. Luovuus toimii silloin kun mielesi on selkeä ja olet rauhallinen ja levännyt.

Ajoittaisessa stressissä ei ole mitään väärää, mutta krooninen stressi lamauttaa. Kun olet todella stressattu, on epätodennäköistä että luovuus ja suorituskyky olisivat huipussaan. Syy tähän on, että luonto on antanut meille eloonjäämismekanismin, joka sulkee otsalohkon etuaivokuoren – aivojen analyyttisen ja järkeilevän osan – kun koemme liiallista stressiä. “Aivojen sulkeminen” tarkoittaa, että kaikki energia menee lihaksistoon. Tätä kutsutaan “taistele tai pakene” -reaktioksi. Se toimii hienosti jos joudut karhun takaa-ajamaksi, mutta päivittäisessä elämässä toimiminen tässä tilassa on todella epätarkoituksenmukaista. Joissain tilanteissa ihminen nousee tilanteen tasalle kun paine on kova. Mutta et kyllä halua elää jokapäiväistä elämääsi sillä tavalla.

Sen sijaan haluat toimivan etuaivokuoren, kokonaisuutena toimivat aivot. Silloin voit suunnitella, organisoida, kehittää strategioita, ja olla niin tuottava, tehokas ja luova kuin mahdollista. Mitä TM-tekniikka tekee, se lisää yhteydenpitoa etuaivokuoren ja aivojen muiden osien välillä. Transsendenttisen Meditaation tekniikka laajentaa aivojen toimintaa. Stressi vaikuttaa täsmälleen vastakkaisella tavalla.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Pidän lomaa vähintään kerran vuodessa. Stressi katoaa vähäksi aikaa, mutta kun olen takaisin töissä, tunnen paineiden taas kasaantuvan.

Tri Grosswald: Loma auttaa stressiä katoamaan lyhyeksi aikaa, mutta se ei todella poista kasaantunutta stressiä. Se on vain tilapäinen apu. Me tarvitsemme jotain joka vähentää herkkyyttämme stressille joka päivä, niin ettei stressi häiritse elämästä nauttimista. Tutkimusten mukaan Transsendenttinen Meditaatio ei pelkästään auta mieltä ja kehoa purkamaan kasaantunutta stressiä, vaan se myös ajan mittaan lisää vastustuskykyä stressille.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Stressin sanotaan aiheuttavan 90% sairauksista. Mitä muutoksia kehossa tapahtuu stressin seurauksena?

Tri Rector: On esimerkiksi tiedossa, että hormonit säätelevät immuunijärjestelmää. Immuunijärjestelmä puolustaa paitsi tarttuvia tauteja vastaan, myös syöpää vastaan. Immuunijärjestelmän virheellinen toiminta voi myös myötävaikuttaa sydäntauteihin, esimerkiksi kroonisen lievän tulehdusaktiviteetin kautta, joka saattaa edistää sepelvaltimon ateroomaplakkien muodostumista. Voit ajatella tätä ikään kuin valtimoiden korroosiona liiallisen kuumuuden takia.

Kun immuunijärjestelmään kohdistuu jatkuvia vaatimuksia ja uhkia, ja stressi on aina päällä, immuunijärjestelmä muuttuu vähitellen häiriintyneeksi ja hämmentyneeksi, aivan kuin se vieraantuisi järjestelmästä, jota sen on tarkoitus puolustaa. Ikään kuin hyvä poliisi josta on tullut paha, se menettää kyvyn olla täydellisen valpas puolustaessaan kehoa todellisilta uhkilta, ja vähitellen siitä voi tulla aggressiivinen omaa kehoaan vastaan – ensi alkuun vähäisessä määrin, mutta lopulta tätä saattaa tapahtua räikeän paljon. Seurauksena voi olla autoimmuunisairaus, jossa immuunijärjestelmä hyökkää elimistön omia soluja vastaan.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Tasapainottuvatko hormonitasot paremmin kun stressi vähenee Transsendenttisen Meditaation tekniikalla?

Tri Rector: Kyllä, kun keho on vähemmän stressaantunut Transsendenttisen Meditaation harjoituksen tuloksena, myös hormonitasot muuttuvat vähäisemmän stressin suuntaan. Voimallisena vastalääkkeenä stressiin Transsendenttisen Meditaation harjoitus saa harmonian, eheyden ja tasapainon palautumaan. Nämä parantumismekanismit toimivat ihmisen monimutkaisen fysiologian jokaisella tasolla. Koko organismi eheytyy ja tasapainottuu kokonaisvaltaisesti ilman että sitä tarvitsee ajatella.

Tämä tapahtuu fysiologian hiljaisella alkulähteellä. Siksi TM-tekniikka voi parantaa ja eheyttää koko fysiologian tavalla, jota ei voi saavuttaa tai odottaa miltään muulta stressinhallintatekniikalta. Tämä on tavaton väite, mutta kuitenkin täysin perusteltu yli 40 vuoden aikana ympäri maailmaa saatujen tieteellisten tutkimustulosten valossa.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia