Transsendenttinen Meditaatio

Aivoverenkierron häiriöt

César Molina, M.D., F.A.C.C.

César Molina (M.D., F.A.C.C.) on sydäntautien erikoislääkäri ja Yhdysvaltain kardiologiyhdistyksen jäsen (Fellow of the American College of Cardiology). Hän toimii ylilääkärinä El Camino Hospitalissa, Mountain View'ssa, Kaliforniassa.
 

Robert Schneider, M.D., F.A.C.C., F.A.B.M.R.

Robert Schneider (M.D., F.A.C.C., F.A.B.M.R.) on sydäntautien erikoislääkäri ja tutkija, jolle on myönnetty yli 20 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain terveysviraston (NIH) apurahoja uraauurtaviin tutkimuksiin sydäntautien luonnonmukaisesta hoitamisesta ja ehkäisystä.

Tohtorit Molina ja Schneider vastaavat kysymyksiin
aivoverenkierron häiriöistä.

K: Vähentääkö Transsendenttisen Meditaation harjoitus aivohalvauksen riskitekijöitä?

Tri Molina: Transsendenttisen Meditaation on havaittu vähentävän kaulavaltimon seinämän paksuuntumista eli kalkkeutumista. Kaulavaltimon kalkkeutuminen on yksi kolmesta tärkeimmästä aivohalvauksen riskitekijästä. (Nämä riskitekijät ovat korkea verenpaine, sydämen eteisvärinä ja kaulavaltimon kalkkeutuminen.) Transsendenttisen Meditaation on myös havaittu alentavan korkeaa verenpainetta.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Suositteletteko Transsendenttisen Meditaation tekniikkaa auttamaan sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskitekijöiden vähentämisessä?

Tri Molina: Itse asiassa suosittelen Transsendenttisen Meditaation tekniikkaa kenelle tahansa, koska ihmisen ei tarvitse olla sairas meditoidakseen.

On olemassa tutkimuksia, joiden mukaan Transsendenttisen Meditaation tekniikka lisää pitkäikäisyyttä ja vähentää kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin verrattuna kontrolliryhmiin, jotka eivät tehneet mitään, saivat tavallista hoitoa, tai harjoittivat muita rentoutustekniikoita. Toisaalta TM-tekniikka kyllä vähentää sydäntautien ja aivo­halvauksen riskitekijöitä.

Transsendenttinen Meditaatio on hyvin yksinkertainen henkinen tekniikka. Kun sitä harjoitetaan säännöllisesti, se on yhteydessä verenpaineen alentumiseen ja parantuneeseen neurofysiologian ja sisäeritysjärjestelmän yhteistoimintaan. Se on siis prosessi, jonka kautta voit alentaa korkeaa verenpainetta, vähentää verisuonten kalkkeutumista, ja samanaikaisesti tulla virkeämmäksi, valppaammaksi, nopea­älyisemmäksi ja onnellisemmaksi.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Olen äskettäin läpikäynyt aivohalvauksen. Auttaako TM-tekniikan harjoittaminen vähentämään riskiäni saada uudestaan aivohalvaus?

Tri Molina: Jo koettu aivohalvaus on merkittävä riskitekijä seuraaville aivohalvauksille. Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen, lääkärinne suosittelemien hoitojen ohessa, saattaa vähentää mahdollisuutta saada uusi aivohalvaus.

Tri Schneider: Tutkimukset osoittavat että Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen vähentää aivohalvauksen toistumisen riskitekijöitä, kuten korkeaa verenpainetta. TM-harjoitus saattaa auttaa aivohalvauksesta toipumista, koska se kehittää aivojen yhteentoimivuutta ja mielen toimintakykyä. Esimerkiksi professori Lubimov, Venäjän lääketieteellisen akatemian jäsen, havaitsi että Transsendenttisen Meditaation tekniikka auttaa ottamaan käyttöön aivojen varakapasiteettia, minkä tuloksena aivojen ja kehon välinen koordinaatio nopeutuu ja tehostuu.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Verenpaineen alentamisen lisäksi, miten Transsendenttisen Meditaation tekniikka vähentää aivohalvauksen riskiä?

Tri Schneider: Transsendenttisen Meditaation tekniikka vähentää aivohalvauksen riskiä vähentämällä verisuonten kalkkeutumista sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Aivohalvauksen riskitekijät ovat pohjimmiltaan samoja kuin sepelvaltimotaudin, mukaanlukien verisuonten kalkkeutuminen, korkea kolesteroli ja metabolinen oireyhtymä.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia