Transsendenttinen Meditaatio

Lasten ja nuorten ongelmat

William Stixrud, Ph.D.

William Stixrud (Ph.D.) on kliininen neuropsykologi, joka johtaa William Stixrud & Associates -klinikkaa Marylandin Silver Springissä. Klinikka on erikoistunut oppimis- ja/tai tunnehäiriöisten lasten, murrosikäisten ja aikuisten neuropsykologiseen arviointiin. Lisäksi hän toimii kliinisenä ohjaajana Children’s National Medical Center -lastensairaalassa Washington D.C.:ssä.

Christopher Clark, M.D.

Christopher Clark (M.D.) on valmistunut Yalen yliopiston psykiatrian laitokselta ja hänelle on myönnetty lastenpsykologian stipendiaatti Washingtonin yliopistossa. Hän on harjoittanut lääkärintointa yli 20 vuoden ajan ja hän toimii nykyään psykiatrina Vero Beachissä, Floridassa.

Tohtorit Stixrud ja Clark vastaavat kysymyksiin
lasten ja nuorten terveydestä.

K: Voivatko lapset oppia TM-tekniikan? Jos voivat, onko sillä mitään haitallisia sivuvaikutuksia?

Tri Clark: Lapset voivat aloittaa Transsendenttisen Meditaation tekniikan 10 vuoden iässä. Sillä ei ole sivuvaikutuksia – tutkimuksissa on havaittu ainoastaan hyödyllisiä vaikutuksia, kuten parempi keskittymiskyky, selkeämpi mieli, parantunut koulumenestys, korkeampi älykkyys sekä lisääntynyt luovuus ja itsetunto. Alle 10-vuotiaat lapset voivat oppia erityisen kävelytekniikan, jolla on havaittu harmonisoivia ja vakauttavia vaikutuksia.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Jokainen hermostuu joistain asioista, mutta tyttäreni on todella herkkä. Hänellä on ahdistuskohtauksia kun matematiikan kokeita on tulossa, ja melkein mikä tahansa voi laukaista kohtauksen. Onko tämä normaalia?

Tri Stixrud: Ahdistuneisuus on hyvin tavallista lapsilla. Itse asiassa monilla lapsilla on diagnosoimaton ahdistushäiriö, koska ihmiset eivät ota lasten ahdistuneisuutta riittävän vakavasti. Se pitäisi ottaa vakavasti, koska ahdistus on portti muihin mielenterveyden ongelmiin – siinä mielessä että jos tarkastellaan ihmisiä jotka ovat aikuisena masentuneita, melkein kaikilla heistä on ollut ahdistuneisuutta lapsena.

Yksi stressin parhaista asiantuntijoista maailmassa on sitä mieltä, että masennus on seuraus uupumisesta stressireaktioon. Toisin sanoen, jos olet lapsena usein ahdistunut, ja stressireaktiosi yrittää jatkuvasti suojella sinua ja täyttää aivosi ja kehosi stressihormoneilla, se voi toimia aikansa. Mutta ennen pitkää stressireaktion mekanismi kuluu loppuun, ja kun se uupuu, sinä annat periksi.

Useimmat lasten ahdistushäiriöt – olkoon kyseessä paniikkihäiriö, eroahdistus tai yleinen ahdistus – ovat ohimeneviä. Mutta huomattavalla osalla ahdistuneista lapsista ne tulevat takaisin; kuten sanottu, paras myöhemmän iän mielenterveyden ongelmien ennustaja on ahdistuneisuus lapsena.

Siksi asiantuntijat sanovat, että “se täytyy hoitaa”. Jos sinulla on ahdistunut lapsi, se täytyy hoitaa, ei ainoastaan hänen kärsimystensä lievittämiseksi, vaan koska jos sitä ei hoideta, se voi pahentua. Jos lasten ahdistusongelmat pystyy hoitamaan tehokkaasti, se vähentää huomattavasti todennäköisyyttä sairastua myöhemmin masennukseen, riippuvuuksiin tai muihin mielenterveyden häiriöihin. Siksi ahdistuksen hoitaminen on hyvin tärkeää.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Millaiset hoidot voivat auttaa tytärtäni?

Tri Stixrud: Yksi parhaiten dokumentoiduista keinoista hoitaa lasten ahdistusta on opettaa heitä rentoutumaan syvästi itse. Uskon, että Transsendenttisesta Meditaatiosta tulee hyvin tärkeä apuväline, ei ainoastaan ahdistuneiden lasten hoidossa, vaan myös ahdistushäiriöiden ehkäisyssä. Näin siksi, koska ahdistushäiriöissä on pohjimmiltaan kyse taistele-tai-pakene -reaktiosta, joka on hyperaktiivinen. Ja tiedämme tutkimusten perusteella, että ajan mittaan Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen normalisoi – eli tekee tehokkaammaksi – tämän taistele-tai-pakene -reaktion.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Eikö jokin määrä stressiä ole hyväksi meille?

Tri Stixrud: Kyse ei ole siitä, että haluaisimme ihmisten olevan täysin huolettomia. Kun jotain uhkaavaa tapahtuu, siitä kannattaa huolestua. Stressin kokeminen saa juoksemaan petoa karkuun tai pakenemaan vaarallisesta tilanteesta. Luonto ohjelmoi meidät välttämään vaaroja taistele-tai-pakene -reaktion avulla.

Se mitä haluamme, on optimaalinen stressireaktio, niin että pystymme toimimaan todellisessa hätätilanteessa. Mutta sitten se menee ohi, ja stressihormonien pitoisuudet normalisoituvat, emmekä koe kroonista ahdistusta tai huolta tai pakkomiellettä. Transsendenttinen Meditaatio voi olla valtavan hyödyllinen “rokottamaan” lapset kroonista ahdistusta ja siitä seuraavia ongelmia vastaan.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Teini-ikäinen poikani ei ole ainoastaan ahdistunut, vaan usein myös masentunut. Voiko Transsendenttisen Meditaation tekniikka olla avuksi?

Tri Clark: Ahdistus ja masennus ovat stressin oireita. Lapset ja nuoret kokevat usein stressiä kotona ja koulussa, samoin kuin aikuiset työssään ja ihmissuhteissaan. Tutkimuksissa on havaittu, että TM-tekniikka ei ainoastaan vähennä stressiä, vaan myös lisää sisäistä onnellisuutta ja parantaa joustavuutta, sosiaalisia kykyjä ja itsetuntoa. Kun lapset ja nuoret oppivat Transsendenttisen Meditaation, he ovat taipuvaisempia löytämään hyväksynnän sisältään sen sijaan että tarvitsisivat sitä ulkopuolelta, mikä johtaa suurempaan riippumattomuuteen ja vähentää sosiaalisen paineen vaikutusta.

Tutkimusten mukaan TM-tekniikan säännöllisen harjoittamisen myötä oppilaiden koulumenestys ja sosiaaliset taidot paranevat merkittävästi. Yksi huomionarvoinen esimerkki koulusta, jossa oppilaat harjoittavat Transsendenttista Meditaatiota, on Maharishi School of the Age of Enlightenment Iowan Fairfieldissä. Tämän koulun oppilaat ovat saavuttaneet huomattavaa menestystä kouluaineissa, taiteissa ja urheilussa.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Poikani on fiksu, mutta hän ei tunnu paneutuvan koulunkäyntiin. Voiko TM-tekniikka auttaa häntä pärjäämään paremmin?

Tri Clark: Toisinaan lahjakkaat oppilaat eivät paneudu koulunkäyntiin, koska he saattavat olla stressaantuneita, masentuneita tai kyllästyneitä. Mutta kun oppii Transsendenttisen Meditaation tekniikan ja harjoittaa sitä säännöllisesti, nuo stressin, masennuksen ja ikävystymisen oireet vähenevät. Ja koska sisäinen loisto ja ilo lisääntyy, kyky arvostaa muita kehittyy myös. Todella menestyvä oppilas ei ole ainoastaan älykäs – älykkyys yksin ei saa lasta menestymään koulussa ja kasvamaan täyteen mittaansa – todella menestyvä oppilas on myös terve, onnellinen ja sosiaalinen.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Tyttäreni on ylipainoinen ja olen huolissani hänen terveydestään. Voiko Transsendenttinen Meditaatio olla avuksi?

Tri Clark: Lihavuus on suuri terveysongelma lapsilla ja nuorilla. Valitettavasti siitä on tullut suoranainen epidemia viimeisten 20 vuoden aikana, ja sillä on pitkäaikaisia seuraamuksia terveydelle. Lapsuuden aikainen lihavuus on yhteydessä diabetekseen ja sydäntauteihin myöhemmällä iällä.

Lihavuus on yhteydessä sekä huonoihin ruokatottumuksiin että liikunnan puutteeseen. TM-tekniikan harjoittajat kertovat usein, että he kokevat olevansa paremmin yhteydessä kehoonsa kun alkavat meditoimaan. Tämä johtuu siitä, että Transsendenttinen Meditaatio antaa syvää lepoa ja purkaa stressiä, ja nimenomaan stressi ja väsymys häiritsevät kehon ja mielen palautemekanismeja. Kun lapset ovat valppaampia ja mieleltään selkeämpiä säännöllisen meditoinnin ansiosta, he todennäköisemmin valitsevat terveellisiä ruokia ja aktiviteetteja.

Tutkimuksissa Transsendenttisen Meditaation tekniikasta on havaittu lisääntynyttä energisyyttä ja fysiologian tasapainoisempaa toimintaa. Säännöllisen harjoituksen myötä ne, jotka tunsivat itsensä laiskoiksi, alkoivat kehittyä fyysisesti aktiivisempaan suuntaan. Näistä syistä Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen voi olla parasta, mitä ylipainoinen lapsi voi tehdä terveytensä hyväksi.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia