Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

TM-harjoitus vähentää ADHD:n oireita

Transsendenttinen Meditaatio saattaa olla tehokas ja turvallinen ei-lääkkeellinen keino hoitaa ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä, raportoi lupaava uusi tutkimus, joka julkaistiin viime joulukuussa vertaisarvioidussa Current Issues in Education -verkkolehdessä.

Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa yksityisessä lukihäiriöisten lasten koulussa. Tutkimukseen osallistui 10 oppilasta, iältään 11-14 vuotta, joilla oli aiempi ADHD-diagnoosi. Noin puolet heistä käytti lääkkeitä. Oppilaat harjoittivat TM-tekniikkaa koulussa ryhmänä 10 minuuttia aamulla ja iltapäivällä.

Kolmen kuukauden kuluttua tutkijat havaitsivat stressin ja levottomuuden vähentyneen yli 50 prosenttia, sekä parannusta ADHD:n oireissa.

"Vaikutus oli paljon suurempi kuin olimme odottaneet", sanoi tutkimuksen johtaja Sarina J. Grosswald (Ed.D.). "Lapsilla havaittiin kehitystä myös tarkkaavaisuudessa, työmuistissa, organisointikyvyssä ja käyttäytymisen hallinnassa."

Tri Grosswald kertoi, että kun meditaatiorutiini oli aloitettu koulussa, "opettajat sanoivat pystyvänsä opettamaan enemmän ja oppilaat kykenivät oppimaan enemmän, koska he olivat vähemmän stressaantuneita ja levottomia."

Muiden tutkimusten mukaan ADHD-lasten aivot kehittyvät hitaammin ja heillä on heikompi kyky hallita stressiä. "Tämän seurauksena korkeammat aivotoiminnot jäävät puutteellisiksi, johtaen ongelmiin mm. analysoinnissa, ongelmanratkaisussa ja huomion kohdistamisessa", sanoi tri Grosswald. "Vähentämällä stressiä TM-harjoituksen avulla korkeammat aivotoiminnot kehittyvät ja ADHD:n oireet vähenevät."

"Tulokset olivat varsin merkittäviä", kertoi Daryl Schoenbach, jonka tytär oli mukana tutkimuksessa. "Meditaatioilla kahdesti päivässä oli pehmentävä vaikutus, ne antoivat hänelle perspektiiviä ja auttoivat häntä hallitsemaan omaa elämäänsä paremmin silloin kun asiat menivät pieleen. Se vei jonkin aikaa, mutta se vähitellen muutti tapaa, jolla hän suhtautui kriiseihin ja antoi hänelle itseluottamusta ottaa vastaan suurempia haasteita."

Grosswald selitti, että on huomattava määrä tutkimusnäyttöä TM-tekniikan tehokkuudesta stressin ja levottomuuden vähentämisessä ja henkisten toimintojen parantamisessa tavallisella väestöllä. "Näissä uusissa tuloksissa merkillepantavaa on, että samat tulokset saadaan lapsilla, joilla on vaikeuksia keskittyä ja kohdistaa huomiotaan. TM ei vaadi keskittymistä, mielenhallintaa, eikä harjaantunutta huomiokykyä."

Lisää aiheesta:
www.eurekalert.org/pub_releases/2008-12/muom-tmr122408.php cie.asu.edu/volume10/number2/