Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Maharishi-instituutti Johannesburgissa
nostaa perheitä köyhyydestä

Kun apartheid loppui 1990-luvun alussa, ihmiset ympäri maailmaa iloitsivat kun Etelä-Afrikka astui tasa-arvon ja edistyksen aikakaudelle. Kuitenkin, vielä 20 vuotta myöhemmin, valtaosa eteläafrikkalaisista asuu yhä ahtaissa hökkelikylissä ja slummeissa, monet ilman juoksevaa vettä tai sähkövirtaa. Nuorista kolme neljästä on työttöminä, ja he viettävät päivänsä maleksien kaduilla ilman toivoa korkeammasta koulutuksesta tai työpaikasta.

Yksi Etelä-Afrikan toivonkipinöistä on Maharishi Invincible Institute (MII) Johannesburgissa, joka palvelee opiskelijoita jotka eivät normaalisti voisi saada korkeakoulutusta. Jokaiselle opiskelijalle opetetaan Transsendenttinen Meditaatio ja TM-sidhiohjelma osana opinto-ohjelmaa, ja jokainen opiskelija saa vapaan pääsyn yliopistotasoiseen koulutukseen.

Tri Taddy Blecher, tri Richard Peycha ja tri John de Jager ovat perustaneet Maharishi-instituutin, joka on koulua ylläpitävä kattojärjestö. Nämä kolme visionääriä ovat omistaneet elämänsä TM-tekniikan opettamiseen Etelä-Afrikan köyhille nuorille, ja he ovat toimineet vapaan korkeakoulutuksen pioneereina perustamalla useita vapaita yliopistoja.

"95 prosenttia opiskelijoistamme on perheensä ensimmäisiä yliopistoon päässeitä", kertoo tri Blecher, joka on Maailman talousfoorumin "Young Global Leader of the World" vuodelta 2005. Hän on saanut myös Skoll-säätiön "Global Social Entrepreneur" -nimityksen, joka toi miljoonan dollarin palkinnon hänen yliopistolleen.

Tulokset ovat olleet vaikuttavia. MII:n ja kolmikon aiempien yliopistojen kautta opiskelijat, jotka olisivat muuten pysyneet toivottomassa köyhyydessä, ovat hankkineet uusia taitoja ja löytäneet töitä. Yli 5500 valmistunutta ansaitsee palkkoina 32 miljoonaa dollaria vuodessa, josta suuri osa palautuu köyhille yhteisöille ja perheille. Sadat valmistuneet ovat nyt töissä rahoitusalalla, ja yli 2000 työskentelee tietotekniikan ja tietoliikenteen ammateissa. Toiset työsken­televät Johannesburgin pörssissä, valtionhallinnossa, tai ovat perustaneet omia yrityksiä.

"Se on kuin yö ja päivä mitä tapahtuu heidän elämässään ja heidän perheidensä elämässä sen jälkeen kun he ovat saaneet tietoisuuslähtöistä koulutusta", sanoo tri Blecher. "Meiltä valmistuneet voivat ansaita kahdessa vuodessa niin paljon, että pystyvät hankkimaan talon jossa on juokseva vesi ja sähköt, ja aikaa myöten he pystyvät tukemaan koko lähisukuaan. Se on valtava ylpeyden­aihe ihmiselle, jolla ei alkujaan ollut toivoakaan tulla arvostetuksi yhteisönsä jäseneksi."

Perusta on tietoisuudessa

Vuonna 2007 perustetussa MII:ssä on 450 opiskelijaa ja se tarjoaa liiketalouden tutkintoja yhteistyössä Regenesys Universityn kanssa, joka on maan johtava liikealan oppilaitos. Nykyään MII tekee yhteistyötä myös Maharishi University of Managementin kanssa.

Ennen kuin opiskelijat aloittavat tutkintoon johtavat opintonsa, he käyvät läpi vähintään neljän kuukauden peruskurssit, joihin sisältyy matematiikkaa, tieto­koneen käyttöä ja TM-tekniikan harjoitusta. Tämä auttaa heitä täydentämään koulussa puutteelliseksi jäänyttä osaamistaan ja kehittämään keskittymiskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

"Meidän opiskelijamme menestyvät tukiohjelmiemme ansiosta", sanoo tri Blecherin vaimo Annie, joka johtaa markkinointia ja varainkeruuta. Dynaaminen pariskunta tapasi toisensa, kun Annie tuli Maharishi-instituuttiin vuonna 2008 osana opinnäytetyötään Maharishi University of Managementissa.

"Oppikirja on oppikirja, mutta se mikä täällä eroaa kaikista muista Etelä-Afrikan yliopistoista, on tietoisuuslähtöinen kasvatus, mentorijärjestelmä ja rakastava ympäristö", hän kertoo.

MII:ssä opiskelijat saavat paitsi nollakorkoisia opintolainoja (stipendejä), myös ilmaisen TM- ja TM-sidhitekniikoiden opetuksen, päivittäisen lounaan, ilmaiset vaatteet, sekä johtajuusharjoitteluviikonloppuja yliopiston sisarkoulussa Ezemvelo-luonnonpuistossa.

"Me työskentelemme sellaisten opiskelijoiden kanssa, joilla on hyvin heikko itsetunto ja paljon itseinhoa, toivottomuutta, masennusta, vihaa ja pelkoja", sanoo tri Blecher. "Tämä tietoisuuslähtöinen kasvatusjärjestelmä ei ainoastaan kehitä opiskelijoiden täysiä voimavaroja, vaan myös nostaa jokaisen opiskelijan köyhyydestä ja toivottomuudesta vaurauteen, älykkyyteen, ja vahvaan osaamiseen."

Vaikka koulupäivät ovat pitkiä ja opiskelijat tekevät paljon töitä, he ovat innostuneita. "Rakastan tätä kasvatusjärjestelmää, koska se on kaikki tietoisuuslähtöistä", sanoo opiskelija Thabang Msomi. "En koe suuria paineita, koska kaikki on yksinkertaista."

Omavarainen tulevaisuus

Koulurakennus, johon mahtuu 2000 opiskelijaa vuorottelemalla, on lahjoitus Anglo Americanilta, Etelä-Afrikan suurimmalta kaivosyhtiöltä. Vaikka koulu onkin vielä riippuvainen apurahoista ja lahjoituksista Kellogg-säätiöltä ja muilta, se on suunniteltu pärjäämään aikaa myöten omillaan. Osana päiväohjelmaansa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet peruskurssit, tekevät töitä kampuksella Invincible Outsourcing -puhelinpalvelussa tai yliopiston henkilökunnan toimissa.

"Rahalla jonka he ansaitsevat tästä 'Learn and Earn' (opi ja ansaitse) -ohjel­masta, maksetaan takaisin heidän opintolainojaan tai tuetaan toisia opiskelijoita 'anna hyvän kiertää' -periaatteella", kertoo tri Blecher.

Tällä järjestelyllä on monia etuja. Opiskelijat saavat paitsi arvokasta työkoke­musta, joka parantaa työnsaantimahdollisuuksia, myös kasvattavat itseluotta­musta ja omanarvontuntoa tukemalla itseään ja muita.

Työ+opiskelu -mallilla koulu pyrkii omavaraisuuteen. "Yritämme luoda maailman ensimmäisen itserahoitteisen yliopiston, jossa opiskelijat eivät maksa rahaa, hallitus ei maksa rahaa, ja opiskelijat ansaitsevat rahaa ja maksavat omat kulunsa käydessään koulua", Annie selittää.

"Ja koska Maharishi-instituutilla on oma itserahoitusmekanisminsa, pystymme toteuttamaan Maharishin vision tämän koulun kopioimisesta kaikkiin Etelä-Afrikan provinsseihin ja maanosamme kaikkiin maihin."

Palveluja mustien asuinalueille

Koulun erityispiirteisiin kuuluu myös vapaaehtoistyö. Loma-aikoina ja viikonlop­puisin opiskelijat palaavat omaan lukioonsa opettamaan lyhytkursseja talouden­pidosta, matematiikasta, tietokoneen käytöstä ja terveistä elämäntavoista (HIV:n ja AIDSin ehkäisy).

"Maharishi-instituutin opiskelijoista tulee vahvoja roolimalleja", tri Blecher kertoo. "He voivat sanoa että 'tulin itse juuri tästä lukiosta jossa sinä nyt istut, ja jos opiskelet ahkerasti, sinäkin voit päästä yliopistoon.'"

Blechereillä näyttää olevan rajattomasti energiaa tehdä 14-tuntisia päiviä kam­puksella. Kahdesti päivässä he tankkaavat itsensä osallistumalla opiskelijoiden kanssa TM- ja TM-sidhiohjelmaan suuressa ryhmässä. Ja he saavat valtavasti energiaa ja täyttymystä työstään.

"On suoranainen ihme miten nämä ohjelmat pystyvät nostamaan kokonaisia perheitä pois köyhyydestä yhden sukupolven aikana", sanoo tri Blecher. "Tämän takia nousen joka aamu ja koen innostuksen aallon, koska meillä on toimivat menetelmät. Mitään tämän täyttymyksellisempää emme voisi elämällämme tehdä."issue12.tmmagazine.org/maharishi-invincible-institute.html

Tri Taddy Blecherin puhe TEDx-tapahtumassa 2010