Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

TM: yksinkertainen tie
korkeampiin tietoisuuden tiloihin

Lähes jokainen, joka oppii harjoittamaan Transsendenttista Meditaatiota, yllättyy miten yksinkertaista se on. Ja kuitenkin TM-tekniikka on suunniteltu kehittämään ihmisen voimavarat täyteen mittaansa. Miten on mahdollista, että yksinkertainen ja helppo harjoitus tuottaa kaikkein kokonaisvaltaisimmat ja syvällisimmät vaikutukset?

Ennen kuin Maharishi Mahesh Yogi toi maailmalle Transsendenttisen Meditaation tekniikan, oli yleinen käsitys, että transsendenssin, tietoisuuden asettuneimman ja laajentuneimman tilan, suora kokeminen oli hyvin vaikeaa – ja vielä vaikeam­paa saavuttaa valaistuminen: pysyvä vakiintuminen korkeampiin tietoisuuden tiloihin. Meditaatiosta ja transsendoimisesta oli paljon väärinkäsityksiä, ja on edelleen. Useimmat ihmiset ajattelevat vielä nykyäänkin, että meditaation har­joittamisessa on kyse mielen rauhoittamisesta; ajatusten poissulkemisesta, niin että mieli hiljenee. Lähes jokaiselle meistä mielen hallitseminen ja pakottaminen hiljaiseksi on enemmän kuin vaikeaa.

Transsendoiminen tarkoittaa menemistä aktiivisen ajattelun tuolle puolen, puhtaan tietoisuuden hiljaisen alueen kokemista ajatusten alkulähteellä. Vaikkakin erilaisilla rentoutustekniikoilla ja erityyppisillä meditaatioharjoituksilla, jotka pitävät mielen aktiivisena, on omat hyötynsä, on kuitenkin vedalaisessa traditiossa ymmärretty että vaivaton transsendoiminen on avain inhimillisen kehityksen korkeimmille tasoille.

Yksinkertaisuus: On sanottu, että kuka tahansa voi tulla monimutkaiseksi, mutta vaaditaan todellista nerokkuutta olla yksinkertainen. Juuri TM-tekniikan yksin­kertaisuus tekee siitä tehokkaan. Maharishi totesi kerran, että "minulle on nautinto tehdä vaikeasta yksinkertaista".

Ihmisen tietoisuuden täysi herääminen, valaistuminen, on jokaisen syntymä­oikeus. Maailma tarvitsi vain tehokkaan harjoituksen, joka tekee kehityksestä yksinkertaista, luonnollista ja vaivatonta – ja systemaattisen tiedon tietoisuu­desta, joka tekee sen korkeammista kehitystasoista ymmärrettäviä.

Maailma tarvitsi tieteellisen aikakauden saadakseen selkeän näkemyksen elämän mahdollisuuksista maapallolla, kun korkeampia tietoisuuden tiloja kehitetään systemaattisesti. Tästä TM-harjoituksessa on pohjimmiltaan kyse.


Katso tämä ote Kanadan television dokumentista vuodelta 1968, jossa Maharishi puhuu meditaation päämäärästä, korkeampien tietoisuuden tilojen kehittymi­sestä päivittäisessä elämässä.


tm.org/blog/meditation/can-tm-take-a-person-to-higher-states-of-consciousness/