Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Uusi tutkimus:
TM alentaa sydäntautiriskiä teini-ikäisillä

Ryhmä tutkijoita Georgia Health Sciences Universityssä on selvittänyt Transsendenttisen Meditaation hyötyjä teini-ikäisten nuorten verenpaine­ongelmien ehkäisyssä. Heidän tutkimustuloksiaan on julkaistu hiljattain Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine -lehdessä.

Tutkimustulosten mukaan TM-tekniikan säännöllinen harjoittaminen vähentää sydän- ja verisuonitautien kehittymisen riskiä teini-ikäisillä nuorilla. 62 koe­henkilön ryhmästä niillä, jotka meditoivat 15 minuuttia kahdesti päivässä, havaittiin verrokkeja vähemmän sydämen vasemman kammion liikakasvua, joka on tulevan sydäntaudin tunnusmerkki.

Puolelle koehenkilöistä opetettiin TM-tekniikka ja heitä ohjeistettiin meditoimaan 15 minuuttia kahdesti päivässä neljän kuukauden ajan. Toinen puoli koe­henkilöistä sai terveysneuvontaa verenpaineen ja sydäntautiriskin alentamiseksi, mutta ei harjoittanut TM-tekniikkaa. Sydämen vasemman kammion massa mitattiin 2-ulotteisella ultraäänikuvauksella tutkimusjakson alussa ja lopussa, ja meditoivilla koehenkilöillä havaittiin merkitsevää liikakasvun vähenemistä.

Georgian yliopiston tutkija tri Vernon Barnes selittää, että "sydänlihaksen vasemman kammion kasvanut massa aiheutuu kasvaneesta työtaakasta, kun verenpaine on koholla. Joillakin näistä nuorista oli jo vasemman kammion liikakasvua kohonneen verenpaineen seurauksena, ja heidän tilanteensa todennäköisesti pysyy samana myös aikuisiällä."

Meditaation aikana, jota Barnes kuvailee syvän levon jaksoksi, sympaattisen hermoston aktiivisuus alenee ja elimistö tuottaa tavallista vähemmän stressi­hormoneja. "Tämän tuloksena verisuonisto rentoutuu, verenpaine alenee, ja sydän tekee vähemmän työtä."

Tutkijat panivat myös merkille, että koulun asiakirjojen mukaan TM-tekniikkaa harjoittavien oppilaiden käytöshäiriöt vähenivät.

Barnes kertoo, että "Transsendenttinen Meditaatio antaa elimistölle lepoa, joka on usein syvempää kuin nukkuessa. Tilastojen mukaan yksi kymmenestä afro­amerikkalaisesta nuoresta kärsii korkeasta verenpaineesta. Ajan mittaan meditaation harjoittaminen voi vähentää heillä sydäntautien kehittymisen riskiä, muiden terveyshyötyjensä ohella."

Lisää aiheesta:

news.georgiahealth.edu/archives/5824
tm.org/blog/research/tm-decreases-risk-of-heart-disease/