Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Tutkimus: TM:stä apua
huonosti menestyville oppilaille

Transsendenttisen Meditaation hyödyistä koulumenestykselle on saatu lisää näyttöä uudessa tutkimuksessa, joka on julkaistu Education-tiedelehdessä.

Tutkimus tehtiin Kaliforniassa julkisessa yläkoulussa ja siihen osallistui 189 oppilasta, joiden englannin ja matematiikan osaaminen oli perustasoa heikompaa. Koulumenestyksen kehittymistä arvioitiin Kalifornian standardikokeilla.

TM-tekniikkaa harjoittaneiden oppilaiden matematiikan ja englannin arvosanat paranivat merkittävästi vuoden seurantajaksolla. Huomattava osa (41%) meditoivista oppilaista nosti arvosanaansa vähintään yhden tason; ei-meditoivassa vertailuryhmässä tämä osuus oli 15%. Huonoimmin menestyvien oppilaiden joukossa meditoivien oppilaiden suoritukset paranivat kaiken kaikkiaan merkittävästi, kun vastaavien verrokkien suoritukset paranivat vain vähän.

Myös koulun opettajat antoivat myönteisiä lausuntoja Transsendenttisen Meditaation vaikutuksista. Heidän mukaansa meditoivat oppilaat olivat rauhallisempia, onnellisempia, vähemmän ylivilkkaita, ja paremmin kykeneviä keskittymään koulutyöhön. TM-ohjelman aloittamisen jälkeen myös koulun työilmapiiri muuttui rennommaksi ja rauhallisemmaksi; oppilaiden väliset tappelut vähenivät ja kielenkäyttö siistiytyi.

"Tämän pilottitutkimuksen havainnot ovat lupaavia julkisen koululaitoksen kehittämistä ajatellen", sanoo tutkimuksen johtaja Sanford Nidich (Ed.D.), kasvatustieteen professori Maharishi University of Management -yliopistossa.
"TM voi tarjota helposti toteutettavan kasvatusohjelman, joka auttaa heikosti menestyviä oppilaita saamaan kiinni paremmin menestyvien etumatkaa."

"Tutkimuksen tulokset tukevat viimeaikaista kasvatustrendiä, joka korostaa oppilaiden itsensä kehittämistä", sanoo tutkimukseen osallistunut tri Ronald Zigler, Penn State -yliopiston apulaisprofessori. "Tarvitsemme lisää tällaisia ohjelmia julkisiin kouluihin, ja lisää tutkimuksia niiden vaikutuksista."

Tutkimusta tukenut David Lynchin säätiö rahoittaa nykyään Transsendenttisen Meditaation ohjelmia yli 350 koulussa.

Lisää aiheesta:
www.eurekalert.org/pub_releases/2011-03/muom-nrs031011.php