Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Transsendenttinen Meditaatio
suojaa opiskelijoita stressiltä

TM-tekniikkaa harjoittavat opiskelijat sopeutuvat paremmin stressaaviin ärsykkeisiin, ovat vähemmän väsyneitä ja heidän aivonsa toimivat yhtenäisemmällä tavalla, kertoo uusi tutkimus, joka julkaistiin vertaisarvioidussa International Journal of Psychophysiology -lehdessä 24.2.2009.

Tutkimus tehtiin Washingtonissa toimivan American University -yliopiston sekä Maharishi University of Management -yliopiston yhteistyönä. Koehenkilöt olivat American Universityn opiskelijoita. 50 koehenkilön ryhmä jaettiin kahtia: toinen puoli oppi TM-tekniikan heti ja toinen puoli 10 viikon koejakson jälkeen. Satunnaisesti valitut ryhmät testattiin ennen koejaksoa ja sen jälkeen.

Ennen koejaksoa ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja. Koejakson jälkeen havaittiin TM:n oppineella ryhmällä merkitsevää parannusta kolmella mittarilla:

  1. Brain Integration Scale (aivotoiminnan yhtenäisyyden asteikko), johon sisältyy kolme mittaria:
    • Otsalohkon etuosan EEG-koherenssi, joka mittaa korkeampien aivotoimintojen järjestyneisyyttä;
    • Lisääntynyt alfataajuuksien osuus suhteessa gammataajuuksiin, joka kuvaa huomion siirtymistä pois ulkoisista rajoitteista kohti sisäistä hyvinvointia;
    • Tarkoituksenmukaisempi vaste testitilanteissa (aivojen aktiivisuus nousee vasta kun tehtävän ratkaisuun tarvittava tieto on saatavilla, eli hermosto ei tuhlaa resursseja ennenaikaiseen reagointiin).
  2. Nopeampi sopeutuminen hälyääneen mitattuna ihon sähkönvastuksella (tasapainoisemmalla henkilöllä sympaattinen hermojärjestelmä sopeutuu toistuvaan häiriöön nopeammin, eli henkilö on vähemmän taipuvainen hermostumaan).
  3. Vähentynyt uneliaisuus mitattuna vakioidulla itsearvioasteikolla (jälkitesti tehtiin juuri ennen päättökokeita, jolloin opiskelijoiden stressitaso ja univelka oli suurin).

Tutkimuksen johtajan tri Fred Travisin mukaan "nämä tilastollisesti merkitsevät tulokset yliopisto-opiskelijoilla antavat aiheen olettaa, että TM-tekniikan harjoittaminen on huomattavan hyödyllistä kenelle tahansa, joka toimii haasteellisessa opiskelu- tai työympäristössä. Merkitsevä parannus Brain Integration -asteikolla tarkoittaa suurempaa laajuutta ja monipuolisuutta suunnittelussa, ajattelussa ja ympäristön havaitsemisessa. Sympaattisen hermoston nopeampi sopeutuminen ja vähentynyt uneliaisuus tarkoittavat puolestaan suurempaa emotionaalista tasapainoa ja valppautta."

Tutkimuksen TM-ryhmään osallistunut opiskelija Patricia Spurio, jolla oli täysi opinto-ohjelma ja sen päälle osa-aikainen työharjoittelu sekä järjestötoimintaa, kertoi kokemuksestaan: "Minulle suurin hyöty oli mahdollisuus näihin 20 minuutin meditaatioihin. Tunsin, miten koko kehoni purki päivän stressiä. Meditaation jälkeen tunsin oloni levänneeksi ja valmiiksi uusiin aktiviteetteihin. TM auttoi minut sen kaiken läpi terveemmällä ja tasapainoisemmalla tavalla."

Lisää aiheesta:
www.eurekalert.org/pub_releases/2009-02/muom-tmb021309.php