Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Uutta tutkimustietoa TM:n hyödyistä ahdistuneisuuden hoidossa

Ahdistuneisuushäiriöt ovat mielenterveyden ongelmista yleisimpiä. Ainakin joka kymmenes kärsii niistä jossain elämänsä vaiheessa ja lievemmät oireet ovat vielä huomattavasti yleisempiä.

Transsendenttisen Meditaation on havaittu monissa tutkimuksissa vähentävän merkittävästi ahdistus-, jännitys- ja pelko-oireita. Hiljattain julkaistiin Journal of Alternative and Complementary Medicine -lehdessä uusi meta-analyysi, jonka mukaan TM-tekniikka vähentää merkittävästi yleistä ahdistuneisuutta vaikeasti ahdistuneilla henkilöillä. Yleinen ahdistuneisuus (trait anxiety) mittaa sitä, miten ahdistunut henkilö on yleisesti ottaen, pitkällä aikavälillä.

Tässä meta-analyysissä käytiin läpi 16 satunnaistettua ja kontrolloitua tutki­musta, joihin osallistui 1295 koehenkilöä eri elämänaloilta, ikäryhmistä ja elämän­tilanteista. Näissä tutkimuksissa TM:ää vertailtiin erilaisiin kontrolliryhmiin, kuten tavallinen hoito, yksilöllinen ja ryhmäpsykoterapia, sekä useat rentoutusteknii­kat. Tutkimuksissa korkean stressin ryhmillä, kuten vangeilla ja traumanjälkei­sestä stressistä kärsivillä veteraaneilla havaittiin dramaattista ahdistuksen vähenemistä TM-harjoituksen avulla, kun taas tutkimuksissa lievemmin ahdistu­neilla koehenkilöillä, kuten tavallisilla aikuisilla ja yliopisto-opiskelijoilla, havaittiin lievempiä muutoksia.


Tässä kuvaajassa nähdään, että koehenkilöillä joiden ahdistus oli väestön ahdistuneim­man 10% tasolla, TM-harjoitus tuotti dramaattisen parannuksen tasolle, joka on vain hieman väestön keskiarvon yläpuolella. Sen sijaan koehenkilöillä, jotka olivat alussa lievästi (10 %-pistettä) keskiarvon yläpuolella, ahdistuksen taso laski lievemmin, hieman keskiarvon alapuolelle.
 

Meta-analyysin pääkirjoittaja, tri David Orme-Johnson, kommentoi: "On järkeen­käypää, että jos henkilö ei ole alkujaankaan kovin ahdistunut, TM-harjoitus ei muuta tilannetta kovinkaan paljon. Voimakkaasti ahdistuneet koehenkilöt saivat TM-tekniikasta merkittävää helpotusta, ja tämä muutos tapahtui nopeasti muutaman ensimmäisen harjoitusviikon aikana."

TM-tekniikan havaittiin myös tuottavan merkittävää hyötyä muilla alueilla, joita ahdistus pahentaa, kuten verenpaine, unettomuus, tunne-elämän kylmyys, perhe-elämän ongelmat, työllistyminen, sekä lääkkeiden ja alkoholin väärin­käyttö.

Meta-analyysin toinen kirjoittaja tri Vernon Barnes selittää, mitä tapahtui kontrolliryhmille näissä tutkimuksissa. "Kontrolliryhmillä, jotka saivat tavallista hoitoa, ei havaittu merkittävää ahdistuksen vähenemistä. Itse asiassa voimakkaasti ahdistuneilla kontrolliryhmillä oli pikemminkin tendenssi ahdistua entistä enemmän ajan mittaan. Tosin myös progressiivinen lihasrentoutus oli tehokasta ahdistuksen vähentämiseen, mutta sillä ei ollut TM:n muita sivuhyötyjä, kuten mielenterveyden koheneminen kokonaisuutena, ja fysiologian nopeampi toipuminen stressistä."

Tri Orme-Johnson vastasi usein kysyttyyn kysymykseen plasebovaikutuksesta. Hän sanoi: "Koska ahdistusta mitataan itsearvioinnilla, voi kysyä onko TM:n tai minkä tahansa hoidon vaikutus plaseboa. Plasebo on sinänsä hieno juttu. Jos annat henkilölle sokeripillerin ja sanot, että se vähentää ahdistusta, näin luultavasti tapahtuu, mutta vain vähäksi aikaa kunnes vaikutus hiipuu. Mutta TM:n vaikutusten havaittiin olevan pitkäkestoisia, ja niihin sisältyi objektiivisia hyötyjä. Esimerkiksi tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että TM vähensi sydänkohtauksia, aivohal­vauksia ja kuolemantapauksia kymmenen vuoden seurantajaksolla. Tiedämme siis, että sen vaikutukset ovat todellisia eivätkä pelkkää plaseboa."

Kahdessa aiemmassa meta-analyysissä on havaittu, että TM on erittäin tehokas vähentämään yleistä ahdistuneisuutta, ja tehokkaampi kuin muut meditaatio- ja rentoutustekniikat, mukaanlukien tietoisuustaito eli mindfulness-meditaatio.


tm.org/blog/research/new-research-on-tm-and-anxiety/
 

Lähdeviitteitä:
1. Orme-Johnson DW, Barnes VA. Effects of the Transcendental Meditation technique on Trait Anxiety: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med 2013;19(10):1-12. online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2013.0204
2. Eppley K, Abrams AI, Shear J. Differential effects of relaxation techniques on trait anxiety: A meta-analysis. J Clin Psychol 1989;45(6):957-974.
3. Sedlmeier P, Eberth J, Schwarz M, et al. The psychological effects of meditation: A meta-analysis. Psychol Bull 2012;138(6):1139-1171.