Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Vangit sukeltavat sisimpäänsä

Vankilaan joutuminen voi olla herätys ihmisille, jotka tekevät rikoksia. Se voi olla sisäisen tutkiskelun ja elämän uudelleen arvioinnin aikaa – menneen, nykyisen ja tulevan pohdintaa. Niinpä vankiloiden kuntoutusohjelmat pyrkivät usein tarjoamaan itsearvioinnin ja itsensä kehittämisen taitoja auttaakseen vankeja näiden itseymmärryksen etsinnässä.

Seuraavalla kolmen minuutin videolla Tom O'Connor, tutkimusjohtaja Oregonin osavaltion vankeinhoitovirastossa, kertoo näkemyksiään vankien itsehavainnoin­nista ja Transsendenttisen Meditaation positiivisesta vaikutuksesta vankien kuntoutuksessa:

www.tm.org/blog/meditation/prison-rehabilitation-programs

O'Connorin mukaan monet vangit katsovat sisimpäänsä ja etsivät ankkuria elämäänsä. Jotkut turvautuvat uskontoon tai hengellisyyteen, toiset humanismiin tai sekularismiin hakiessaan inspiraatiota ja ohjausta.

Työssään vankien kanssa, jotka ovat oppineet TM-tekniikan, O'Connor sanoo havainneensa, että TM-ohjelma tukee heitä kun he etsivät elämäänsä korkeampia arvoja ja merkityksiä, ja että tämä tapahtuu riippumatta vankien uskonnollisista ja henkilökohtaisista vakaumuksista. Hänen mukaansa TM on tekniikka, jolla "oppii tuntemaan enemmän itsestään ja pääsee paremmin kosketuksiin itsensä kanssa".

Meditoiva vanki on myötätuntoisempi vanki

Terveen tunne-elämän kehittyminen on tärkeää meille kaikille. Mutta niille, jotka on suljettu vankilaan epäsosiaalisen käyttäytymisen takia, siihen on välttämätön tarve.

Oregonin osavaltion vankiloiden johtavana lääkärinä viimeisten 14 vuoden aikana tri Michael Puerini on hoitanut tuhansia miehiä, joiden elämä on ajautunut pahasti sivuraiteelle itsehillinnän puutteen ja emotionaalisen pahoinvoinnin takia. Hän on nähnyt omin silmin miten heidän epäterve tunne-elämänsä vaikuttaa negatiivisesti käyttäytymiseen ja fyysiseen terveyteen.

Miten voidaan auttaa vankeja kehittämään sisältä käsin itsehillintää ja emotionaalista hyvinvointia? Miten voidaan tukea aitoa myötätuntoa vangin elämässä? Havainnoituaan meditoivien vankien käyttäytymistä viimeisen vuoden aikana tri Puerini uskoo löytäneensä vastauksen.

"Myötätuntoa ei voi opettaa, mutta Transsendenttisen Meditaation tekniikassa on jotain, joka tuo myötätunnon esiin, ja myötätuntoisempi henkilö on terveempi henkilö."

Videolla tri Puerini puhuu myötätunnosta ja terveydestä, sekä omasta Transsendenttisen Meditaation harjoituksestaan, joka on auttanut häntä olemaan tyynempi ja "läsnäolevampi" itselleen ja muille, sekä kykenevämpi keskittymään tehtäviinsä:

www.tm.org/blog/people/meditating-inmate-more-compassionate-human-being

Tri Puerini kertoo, että TM-ohjelma on käytännöllinen, koska se parantaa itsetuntoa, tukee omasta terveydestä huolehtimista ja lisää myötätuntoa – mitkä kaikki voivat auttaa hänen potilaitaan, vankeja, pysymään poissa vankilasta ja elämään hyödyllisempää elämää.

Voiko TM korjata vankilajärjestelmän?

"Järjestelmä on rikki", sanoo Kevin Roper, joka on ollut vankilassa 21 vuotta. "Järjestelmää ei pysty muuttamaan, mutta ihmisiä sen sisällä voi muuttaa." Yhä useampi vanki ja vankilan työntekijä on huomannut, että Transsendenttinen Meditaatio saa sen aikaan. Nämä vangit, virkailijat ja vartijat sanovat, että TM-harjoitus antaa tarpeellisen perustan kuntoutukselle jota tarjotaan uusille vangeille, koska "aivoja täytyy muuttaa ensin" jotta neuvonnasta ja muista kuntoutusohjelmista pystyy hyötymään.

Kahdeksan meditoivaa vankia Oregonista kertoo videolla, kuinka TM-tekniikka on vaikuttanut merkittävästi heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa, vähentäen ahdistusta, masennusta, vihamielisyyttä ja koko vankilaelämän aiheuttamaa stressiä:

www.tm.org/blog/people/transcendental-meditation-fix-prisons

Kirjassaan Olemisen tiede, elämisen taito, Maharishi Mahesh Yogi, TM-ohjelman perustaja kirjoittaa: "Monet potentiaalisesti lahjakkaat ihmiset ovat siinä joukossa, joka suljetaan kaltereiden taakse harhautuneen käyttäytymisensä takia."

Em. videolla meditoiva vanki ilmaisee asian näin: "Jokainen on hyvä ihminen sisimmässään – me vain teemme huonoja valintoja". Toisen vangin sanoin Transsendenttinen Meditaatio on "apuväline siihen että et koskaan palaa takaisin tällaiseen paikkaan."

Transsendenttinen Meditaatio on tuotu mukaan vankiloiden kuntoutusohjelmiin monessa maassa, viimeksi Karibialla Dominican valtiossa. Seuraavilla videoilla on dominicalaisten vankien ja virkamiesten lausuntoja tämän hankkeen tuloksista:

www.tm.org/blog/people/tm-technique-rehabilitate-prison-inmates

Aiemmissa vankilahankkeissa eri puolilla maailmaa on tutkimuksissa havaittu parantunutta käyttäytymistä ja vähentynyttä stressiä ja uusintarikollisuutta. Esimerkiksi Walpolen vankilassa TM-ohjelmaan osallistuneet vangit palasivat takaisin vankilaan 33% harvemmin; Folsomin ja San Quentinin vankiloissa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin 35-50% vähennyksiä uusintarikollisuudessa.

Vuonna 2003 Journal of Offender Rehabilitation -lehti julkaisi erikoisnumeron "Transcendental Meditation in Criminal Rehabilitation and Crime Prevention" (TM vankien kuntoutuksessa ja rikollisuuden ehkäisyssä). Siinä esiteltiin joukko tutkimustuloksia, joiden mukaan Transsendenttisen Meditaation harjoitus voi vähentää uusintarikollisuutta ja samaan aikaan kehittää vankien psykologista toimintakykyä. Tutkimuksissa tuodaan esiin näyttöä siitä, että rikollisuus on yhteydessä stressin aiheuttamiin hermoston toimintahäiriöihin.