Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Uusi tutkimus: TM vähentää sydänpotilaiden kuolemia, sydänkohtauksia ja aivohalvauksia

Yhdysvaltain sydänliiton lehti Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes julkaisi 13.11. uuden tutkimusraportin, josta on uutisoitu laajasti ympäri maailmaa.

Tässä Yhdysvaltain terveysviraston rahoittamassa, satunnaistetussa ja kontrol­loidussa tutkimuksessa havaittiin yli 5 vuoden seurantajaksolla, että afroamerik­kalaiset sydänpotilaat, jotka harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota, olivat 48% vähemmän todennäköisiä kokemaan sydänkohtauksen tai aivohalvauksen tai kuolemaan mistä tahansa syystä, verrattuna kontrolliryhmään joka sai terveysneuvontaa.

Lisäksi meditaatiota harjoittaneiden verenpaine aleni ja he kertoivat kokevansa vähemmän stressiä ja vihaisuutta. Ja mitä säännöllisemmin potilaat meditoivat, sitä paremmin he selvisivät, sanoivat tutkijat jotka tekivät tutkimuksen Wisconsinin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, Milwaukeessa.

"Oletimme, että stressin vähentäminen mieli-keho-yhteyden kautta auttaisi parantamaan tilannetta tässä epidemisessä sairaudessa," sanoi Robert Schneider (M.D.), tutkimuksen johtaja ja luonnonlääketieteen laitoksen johtaja Maharishi University of Management -yliopistossa. "Näyttää siltä, että Transsen­denttinen Meditaatio on tekniikka, joka käynnistää elimistön oman apteekin, jonka avulla tämä korjaa ja ylläpitää itse itseään."

Tutkijat valitsivat satunnaisesti 201 koehenkilöä osallistumaan joko stressiä vähentävään TM-ohjelmaan tai ruokavaliota ja liikuntaa koskevaan terveys­neuvontaan.

TM-ohjelmaan osallistuneet istuivat silmät suljettuna noin 20 minuuttia kahdesti päivässä harjoittamassa tekniikkaa, jossa heidän mielensä ja kehonsa kokee syvää lepoa, mutta mieli pysyy valppaana.

Terveysneuvontaryhmän osallistujat saivat ammattimaisilta terveyskouluttajilta ohjeet käyttää vähintään 20 minuuttia päivästä kotona sydänterveyttä edistä­villä tavoilla, kuten liikkumalla, laittamalla terveellistä ruokaa ja harjoittamalla jonkinlaista rentoutumista.

Osallistujat tutkittiin seurantajakson alussa, kolmen kuukauden kuluttua, ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein. Heiltä mitattiin painoindeksi ja verenpaine, ja seurattiin ruokavaliota, ohjelman harjoittamisen säännöllisyyttä ja sydäntautiin liittyviä sairaalakäyntejä.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy koko maailmassa. Yhdysvalloissa sydänkuolemat ovat noin 50% yleisempiä mustalla kuin valkoisella aikuisväes­töllä. Suurten terveyserojen takia tutkijat keskittyivät afroamerikkalaisiin koe­henkilöihin.

"Transsendenttinen Meditaatio voi vähentää sydäntautien riskitekijöitä sekä terveillä ihmisillä että niillä, joilla on jo diagnosoituja sydänongelmia," sanoi tri Schneider. "Transsendenttisen Meditaation hyödyistä sydänterveydelle on niin paljon tutkimusnäyttöä, että lääkärit voivat turvallisesti ja rutiininomaisesti suositella potilailleen stressin vähentämistä tällä helposti toteutettavalla, standardoidulla ja käytännöllisellä menetelmällä."

Lisää aiheesta:
tm.org/blog/research/tm-reduces-death-in-heart-patients

Artikkeli Time-lehdessä: "Toistaiseksi vahvin tutkimusnäyttö meditaation kyvystä vähentää sydänkohtausten ja aivohalvausten riskiä"
healthland.time.com/2012/11/14/...

Yhdysvaltain sydänliiton lehdistötiedote:
newsroom.heart.org/pr/aha/...

Koko artikkeli Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes -lehdessä:
circoutcomes.ahajournals.org/content/5/6/750.full...