Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Ovatko TM:n hyödyt pelkkää plaseboa?

Toisinaan ihmiset ajattelevat, että ne monet hyödyt joita meditoijat kertovat kokevansa Transsendenttisen Meditaation oppimisen jälkeen ovatkin vain plasebon eli lumevaikutuksen aikaansaamia. Tässä artikkelissa kokenut meditaatiotutkija David Orme-Johnson vastaa tähän epäilyyn.

“Plasebovaikutukset ovat voimakkaita, mutta ne ovat psykologisia, lyhytaikaisia, ja hiipuvat ajan mittaan. Tiedeyhteisössä ajatellaan yleisesti, että hoito ei ole pelkkää plaseboa, jos voidaan objektiivisilla mittareilla osoittaa, että sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia.

Lukuisissa tutkimuksissa TM-tekniikan on havaittu tuottavan pitkäaikaisia vaikutuksia – sellaisia, jotka vahvistuvat sitä enemmän mitä pitempään henkilö jatkaa TM-harjoitusta säännöllisesti.

Kuten plasebotkin, TM-tekniikka voi tuottaa huomattavia vaikutuksia lyhyellä aikavälillä. Tämä on havaittu monessa tutkimuksessa, joissa TM on vähentänyt huomattavasti ahdistuneisuutta niinkin pian kuin kahden ensimmäisen harjoitus­viikon aikana.1 Mutta jotkut plasebotkin toimivat näin. Kuitenkin TM-tekniikan tutkimuksissa on havaittu myös sille ominaisia fysiologisia muutoksia, jotka antavat kasvualustan pitkäaikaiselle kehitykselle, kuten ahdistuneisuuden pysyvälle vähentymiselle.1-4

Tässä on joitakin esimerkkejä tutkimuksissa havaituista fysiologisista muutoksista:

1. TM-harjoituksessa tapahtuvan transsendoimisen fysiologiset ominaispiirteet ovat vastakkaisia ahdistuksen fysiologisille ominaispiirteille. TM:lle ominaista on alentunut hengitystiheys ja lihasjännitys, vähentynyt veren kortisolipitoisuus, ja lisääntynyt autonomisen hermoston vakaus5-11, sekä lisääntynyt aivotoiminnan järjestyneisyys EEG-koherenssilla mitattuna.12-14

2. Ahdistuksen fysiologiset ominaispiirteet vähentyvät myös meditaation ulkopuolella päivittäisessä elämässä. Esimerkiksi viisi kuukautta TM:ää harjoittaneilla havaittu 50% vähentyminen stressiärsykkeisiin reagoinnissa15; alentunut kortisolitaso meditaation jälkeen16-18; ja lisääntynyt EEG-koherenssi stressaavien tehtävien aikana meditaation jälkeen.19

3. Satunnaistetuissa ja kontrolloiduissa kokeissa on havaittu, että TM-harjoitus lisää joustavuutta ja sietokykyä: looginen ajattelukyky, reaktioaika, käytännöllinen älykkyys ja luovuus paranevat. Nämä ovat kaikki tärkeitä kykyjä, kun täytyy pärjätä menestyksellisesti uhkaavissa ja ahdistavissa tilanteissa.4,12

4. Pitkäaikaistutkimuksissa on havaittu, että TM-harjoitus vähentää ahdistukseen liittyviä käyttäytymisongelmia, kuten uusintarikollisuutta20-22, tupakointia sekä alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä23, ja erottamiseen johtavia käytöshäiriöitä koulussa.24

5. Useissa Yhdysvaltain terveysviraston rahoittamissa tutkimuksissa on havaittu, että TM-harjoitus vähentää ahdistukseen liittyviä sairauksia, kuten korkeaa veren­painetta25-28 ja muita sydäntautien osatekijöitä29, mukaanlukien sydänkohtaukset, aivohalvaukset ja kuolemantapaukset 10 vuoden tutkimuksessa.30

6. Lopuksi, siinä missä plasebovaikutukset ovat lyhytaikaisia, TM-harjoitus vähentää ahdistusta pitkällä aikavälillä mitattuna psykologisilla testeillä.1-4 Parempi vointi ja elämänlaatu on kaikkien fysiologisten hyötyjen tulos subjektiivisella tasolla.

Nämä seikat havainnollistavat miten näkökulman laajentaminen objektiivisiin mittareihin ja pitkäaikaisvaikutusten tutkiminen auttavat arvioimaan onko hoidon psykologinen vaikutus muutakin kuin plaseboa.”


David Orme-Johnson (BA, MA, PhD), on johtavia asiantuntijoita meditaatiotutkimuksen alalla. Hän oli yksi ensimmäisiä tutkijoita, joka perehtyi meditaation vaikutuksiin stressinhallinnassa. Hänen pioneerityönsä tällä alueella julkaistiin 1973 Psychosomatic Medicine -lehdessä. Tähän päivään mennessä tri Orme-Johnson on julkaissut yli 100 artikkelia meditaation psykologisista ja sosiologisista vaikutuksista.


1. Sheppard WD, Staggers F, Johns L. The effects of a stress management program in a high security government agency. Anxiety, Stress and Coping. 1997;10(4):341-350.

2. Gaylord C, Orme-Johnson DW, Travis FT. The effects of the transcendental mediation technique and progressive muscle relaxation on EEG coherence, stress reactivity, and mental health in black adults. International Journal of Neuroscience. 1989;46(1-2):77-86.

3. Kondwani K, Schneider RH, Alexander CN, et al. Left ventricular mass regression with the Transcendental Meditation technique and a health education program in hypertensive African Americans. Journal of Social Behavior and Personality. 2005;17(1):181-200.

4. So KT, Orme-Johnson DW. Three randomized experiments on the holistic longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on cognition. Intelligence. 2001;29(5):419-440.

5. Wallace RK. Physiological effects of Transcendental Meditation. Science. 1970;167:1751–1754.

6. Wallace RK. The Physiology of Meditation. Scientific American. 1972;226:84-90.

7. Wallace RK, Benson H, Wilson AF. A wakeful hypometabolic physiologic state. American Journal of Physiology. 1971;221:795-799.

8. Dillbeck MC, Orme-Johnson DW. Physiological differences between Transcendental Meditation and rest. American Psychologist. 1987;42:879–881.

9. Farrow JT, Hebert JR. Breath suspension during the Transcendental Meditation technique. Psychosomatic Medicine. 1982;44(2):133-153.

10. Walton KG, Levitsky D. A neuroendocrine mechanism for the reduction of drug use and addictions by Transcendental Meditation. In: O’Connell DF, Alexander CN, eds. Self Recovery—Treating Addictions Using Transcendental Meditation and Maharishi Ayur-Veda. Binghamton, NY: Harrington Park Press; 1994:89-118.

11. Walton KG, Levitsky DK. Stress-induced neuroendocrine abnormalities in aggression and crime—apparent reversal by the Transcendental Meditation program. Journal of Offender Rehabilitation. 2003;36:67-87.

12. Travis FT, Arenander A. Cross-Sectional and Longitudinal Study of Effects of Transcendental Meditation Practice on Interhemispheric Frontal Asymmetry and Frontal Coherence. International Journal of Neuroscience. 2006;116(12):1519-1538.

13. Travis FT, Haaga DA, Hagelin J, et al. Effects of Transcendental Meditation practice on brain functioning and stress reactivity in college students. International Journal of Psychophysiology. Feb 2009;71(2):170-176.

14. Hebert JR, Lehmann D, Tan G, Travis FT, Arenander A. Enhanced EEG alpha time-domain phase synchrony during Transcendental Meditation: Implications for cortical integration theory. Signal Processing. 2005;85(11):2213-2232.

15. Orme-Johnson DW, Schneider RH, Son YD, Nidich S, Cho ZH. Neuroimaging of meditation’s effect on brain reactivity to pain. Neuroreport. 2006;17(12):1359-1363.

16. Jevning R, Wilson AF, Davidson JM. Adrenocortical activity during meditation. Hormones and Behavior.1978;10(1):54-60.

17. Jevning R, Wilson AF, Smith WR. The Transcendental Meditation technique, adrenocortical activity, and implications for stress. Experientia. 1978;34:618-619.

18. Walton KG, Pugh N, Gelderloos P, Macrae P. Stress reduction and preventing hypertension: Preliminary support for a psychoneuroendocrine mechanism. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 1995;1(3):263-283.

19. Travis FT, Haaga D, Hagelin JS, et al. Effects of Transcendental Meditation practice on brain functioning and stress reactivity in college students. International Journal of Psychophysiology. 2009;71(2):170-176.

20. Rainforth MV, Bleick C, Alexander CN, Cavanaugh KL. The Transcendental Meditation program and criminal recidivism in Folsom State Prisoners: A 15-year follow-up study. Journal of Offender Rehabilitation. 2003;36:181-204.

21. Alexander CN, Rainforth MV, Frank PR, Grant JD, Von Stade C, Walton KG. Walpole study of the Transcendental Meditation program in maximum security prisoners III: Reduced recidivism. Journal of Offender Rehabilitation. 2003;36(3):161-180.

22. Bleick CR, Abrams AI. The Transcendental Meditation program and criminal recidivism in California. Journal of Criminal Justice. 1987;15(3):211-230.

23. Alexander CN, Robinson P, Rainforth MV. Treating alcohol, nicotine and drug abuse through Transcendental Meditation: A review and statistical meta-analysis. Alcohol Treatment Quarterly. 1994;11:13-87.

24. Barnes VA, Bauza LB, Treiber FA. Impact of stress reduction on negative school behavior in adolescents. Health and Quality of Life Outcomes. 2003;1(1):10.

25. Alexander CN, Schneider RH, Staggers F, et al. A trial of stress reduction for hypertension in older African Americans (Part II): Sex and risk factor subgroup analysis. Hypertension. 1996;28(1):228-237.

26. Barnes VA. Impact of Meditation on Resting and Ambulatory Blood Pressure and Heart Rate in Youth. Psychosomatic Medicine. 2004;66(6):909-914.

27. Schneider RH, Alexander CN, Staggers F, et al. A randomized controlled trial of stress reduction in African Americans treated for hypertension for over one year. American Journal of Hypertension. Jan 2005;18(1):88-98.

28. Schneider RH, Staggers F, Alexander CN, et al. A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension. 1995;26:820-827.

29. Barnes VA, Orme-Johnson DW. Prevention and treatment of cardiovascular disease in adolescents and adults through the Transcendental Meditation program®: A research review update. Current Hypertension Reviews. 2012;8(3):227-242.

30. Schneider RH, Grim CE, Rainforth MA, et al. Stress reduction in the secondary prevention of cardiovascular disease: Randomized controlled trial of Transcendental Meditation and health education in Blacks. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. 2012;2(5).


tm.org/blog/research/are-the-benefits-of-tm-placebo-effect/