Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Epäluotettavaa tietoa BBC:n dokumentissa
"Vaihtoehtohoidot: meditaatio"

Ylen Teema-kanavalla esitettiin 14.1. (uusinta 17.1.) BBC:n tuottama meditaatioaiheinen dokumentti, josta osa käsitteli Transsendenttista Meditaatiota. Dokumentin tekijät ovat käyneet läpi tieteellisten tutkimusten yhteenvetoja pyrkiessään selvittämään mitä tiede pystyy nykyään kertomaan meditaation hyödyllisyydestä. Meditaatio on kuitenkin osin kiistelty tutkimusaihe, josta luotettavan kuvan saamiseksi täytyy lukea paitsi yhteenvetoja, myös niistä käytyä keskustelua.

Ohjelmassa referoidaan vuonna 2007 julkaistua yhteenvetoa "Meditation Practices for Health: State of the Research", joka on tehty Albertan yliopistossa Yhdysvaltain terveyshallinnon rahoituksella. Tämä ns. AHRQ:n raportti on hyvin kunnianhimoinen yritys koota yhteen terveysaiheisia meditaatiotutkimuksia, mutta se sisältää vakavia puutteita. Useat raportin arvioineista tutkijoista vaativat sen julkaisun lykkäämistä kunnes puutteet on korjattu, mutta heidän kommenttinsa sivuutettiin raportin julkaisseissa virastoissa. Raporttia ei ole julkaistu missään vertaisarvioidussa lehdessä, vaan ainoastaan tilaajien itsensä toimesta.

AHRQ:n raportti esimerkiksi sisältää meta-analyysin meditaatioiden vaikutuksesta verenpaineeseen, josta puuttuu osa kriteerit täyttävistä tutkimuksista ja joka sisältää suoranaisia virheitä tietojen käsittelyssä. Näiden ongelmien takia koko analyysin tulos ja johtopäätökset muuttuvat ratkaisevasti Transsendenttisen Meditaation osalta.

Kokeneet TM-tutkijat MUM-yliopistossa suorittivat meta-analyysin uudelleen korjatuin ja täydennetyin tiedoin, ja näin syntynyt artikkeli julkaistiin Current Hypertension Reports -lehdessä. Korjatun meta-analyysin tulos oli, että Transsendenttinen Meditaatio alensi verenpainetta tilastollisesti merkitsevässä määrin (-5.0/-2.8 mmHg, P = 0.002/0.02). Muiden meditaatio- ja rentoutusmenetelmien vaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Lisäksi seuraavana vuonna julkaistiin American Journal of Hypertension -lehdessä Kentuckyn yliopiston tutkijoiden meta-analyysi Transsendenttisen Meditaation vaikutuksesta verenpaineeseen. Tämänkin meta-analyysin mukaan TM-harjoituksen vaikutus on kliinisesti merkittävää suuruusluokkaa (-4.7/-3.2 mmHg), ts. säännöllinen TM-harjoitus voi alentaa merkittävästi sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Stress Reduction Programs in Patients with Elevated Blood Pressure:
A Systematic Review and Meta-analysis
Curr Hypertens Rep. 2007 December; 9(6): 520–528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2268875/

Blood Pressure Response to Transcendental Meditation: A Meta-analysis
Am J Hypertens 2008; 21:310-316
http://www.nature.com/ajh/journal/v21/n3/abs/ajh200765a.html

AHRQ:n raportti sisältää edelläesitetyn lisäksi paljon muitakin puutteita ja virheitä, joista löytyy yksityiskohtainen selostus täältä:
www.truthabouttm.org > TM Research > Rebuttal of AHRQ Review.