Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Transsendenttinen Meditaatio auttaa
opiskelijoita hallitsemaan psykologista
stressiä ja verenpainetta

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa Transsendenttinen Meditaatio auttoi yliopisto-opiskelijoita vähentämään psykologista stressiä ja lisäämään selviytymiskykyä. Lisäksi korkealle verenpaineelle alttiilla koehenkilöillä havaittiin verenpaineen alentumista.

American Journal of Hypertension -lehdessä julkaistussa, osittain Yhdysvaltain terveysviraston rahoittamassa tutkimuksessa seurattiin 298 opiskelijaa Washington D.C:n alueella. Opiskelijat jaettiin satunnaisesti TM-ryhmään ja kontrolliryhmään (jotka oppivat TM:n myöhemmin). Osa koehenkilöistä muodosti korkean riskin osaryhmän verenpainemittauksen, perhehistorian ja painon perusteella.

Kaikille osallistujille tehtiin verenpainemittaukset ja psykologiset testit tutkimuksen alussa ja 3 kuukautta myöhemmin. Kontrolliryhmään verrattuna TM-ryhmällä havaittiin merkitsevää parannusta ahdistuksen, levottomuuden, masennuksen, vihamielisyyden ja selviytymiskyvyn osalta. Verenpaineen alentuminen oli merkitsevää korkean riskin osaryhmällä, ja tämä muutos oli yhteydessä muutokseen ahdistuneisuudessa ja selviytymiskyvyssä.

Tutkimukseen osallistuneita opiskelijoita pyydettiin myös kertomaan kokemuksistaan harjoitettuaan Transsendenttista Meditaatiota lukukauden ajan. Esimerkiksi Anne Barton-Veenkant (Georgetown University) kertoo seuraavaa: "Olen aivan yhtä kiireinen kuin viime lukukaudella, mutta aloitettuani Transsendenttisen Meditaation, en enää tunne kuormittuvani samalla tavalla. On helpompaa pitää asiat järjestyksessä. Olen tehokkaampi, pysyn paremmin kärryillä asioissa – sekä suurissa linjoissa että pienissä yksityiskohdissa. Olen paljon onnellisempi ja pystyn vapaammin ottamaan vastaan lisää haasteita. Ja kun teen virheitä, pystyn paremmin huolehtimaan niistä käytännöllisesti ja emotionaalisesti, yksinkertaisesti tekemällä tarvittavat korjaukset ilman turhia itsesyytöksiä. Suhteeni toisiin ihmisiin ovat parantuneet, koska suhtaudun itseeni paremmin."

Lisää opiskelijoiden kokemuksia:
au-tm-study.org/student_benefits.html

NIH:n tiedote tutkimuksesta:
nccam.nih.gov/research/results/spotlight/051410.htm

Lisää aiheesta tm.org:in blogissa:
tm.org/blog/students/national-institutes-health-spotlights-tm-research